24 puntenplan

Naar aanleiding van de aanhoudende problemen van de afvalinzameling via ondergrondse afvalcontainers (OCT’s) werd er door IVAREM een actieplan uitgewerkt met 24 actiepunten.

Dat plan werd aan de gemeenteraad voorgelegd vorig jaar in september. Het actieplan had tot doel de problemen en pijnpunten i.v.m. de inzameling van afval via OCT’s weg te werken tegen uiterlijk 1 maart 2011. Iedereen weet ondertussen dat het integendeel van kwaad naar erger is gegaan en de enige maatregel die het schepencollege nam, was het vervangen van de huidige OCT’s door een nieuwer type.

Tijd dus voor een grondige evaluatie op de gemeenteraad van maandag as. waar Frans Verzwyvel het schepencollege hierover aan de tand zal voelen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...