Afschaffing dubbele nationaliteit: niets nieuws onder de zon

CD&V en N-VA willen de afschaffing van de dubbele nationaliteit. Véél te laat! Het Vlaams Belang pleit er al véél langer voor. Voor me ligt een oud foldertje. Het komt uit de tijd toen het Vlaams Belang nog een andere naam droeg. De inhoud gaat onder meer over de nationaliteitswetgeving, en ik lees:

“Een nieuw paspoort maakt van een vreemdeling niet plots een ander mens. De andere partijen vinden blijkbaar van wel en hebben de afgelopen jaren getracht het vreemdelingenprobleem ‘op te lossen’ door zoveel mogelijk immigranten een Belgisch paspoort te geven.

Tienduizenden mensen werden genaturaliseerd of automatisch Belg verklaard. Allerlei wetten werden in die zin aangepast. Strikt genomen zijn er dan op den duur geen ‘vreemdelingen’ meer.

Toch verandert dat niet veel. Heel veel van die ‘nieuwe Belgen’ zijn immers helemaal niet geïntegreerd in onze samenleving. Zij kennen onze wetten en gewoonten niet, laat staan dat ze er zich naar zouden gedragen. De meesten hebben ook nog hun vroegere nationaliteit behouden. Het Vlaams Blok wil dat er zorgvuldiger omgesprongen wordt met de nationaliteit.

Wij willen terugkeren naar het oude systeem, dat nog maar enkele jaren geleden afgeschaft is. Iemand kreeg de nationaliteit, omdat hij uit Belgische ouders geboren werd. Dat was de regel. Naturaliseren kan alleen als men van integratie blijk geeft.

Het Vlaams Blok eist dat de nationaliteitswet terug veel strenger wordt en aan een aantal strikte voorwaarden wordt gebonden: het afleggen van een burgerschapsproef, een langdurig verblijf in ons land, verzaken aan de oude nationaliteit, geen criminele feiten gepleegd hebben of plegen gedurende 5 jaar na de toekenning van de nationaliteit, enz.

Dergelijke maatregelen zijn niet schokkend of niet revolutionair: ze worden toegepast in landen zoals Zwitserland, Denemarken, Australië, Canada.”

Jan Van Gorp

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...