Ambtenaar lokale economie

Reeds in een ver verleden drong de Vlaams Belang-fractie aan op een centrale functie die verantwoordelijk is voor de lokale economie (een centrummanager). Zo zijn er maar liefst drie schepenen bevoegd voor lokale economie (nl. landbouw, middenstandszaken en KMO’s). Ondertussen werd in de raad van oktober wel de functie van ambtenaar voor lokale economie open gesteld.

In 1999 ging toenmalig VLD-schepen Van den Plas niet in op het project centrummanager waarbij de Vlaamse overheid in een belangrijke betoelaging voorzag. Merkwaardig genoeg vroeg de VLD eind 2004 de aanwerving van een …centrummanager. In juni 2005 wordt dan uiteindelijk in het personeelskader een ambtenaar lokale economie voorzien. Maar spijtig genoeg niet gesubsidieerd. Frans Verzwyvel betreurde tijdens de gemeenteraad deze gang van zaken omdat belangrijke subsidies aldus verloren gingen.

De VLD-CD&V-meerderheid heeft al te veel tijd verloren laten gaan wat het lokale ondernemingsbeleid betreft. Niettemin hoopt het Vlaams Belang dat de invoering van deze functie een belangrijke stap is naar het opkrikken van de lokale economie en niet in het minst van onze lokale middenstand. Er is inderdaad grote nood aan een coördinerende functie tussen de Lierse middenstand en het stadsbestuur. En hiermee verwijst het Vlaams Belang naar de vele hete hangijzers die er momenteel zijn zoals de proefopstelling, de zaterdagmarkt, de verplaatsing van de foor en de ingrijpende geplande heraanleg van diverse straten en pleinen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...