Begroting 2008: de afgrond wenkt

Tijdens de begrotingsbespreking bleek duidelijk op welk glad ijs de monstercoalitie zich begeeft. De financiële situatie is lang niet zo onzeker geweest. De monstercoalitie wil het tij doen keren door het doorvoeren van besparingen op personeel, werkings- en energiekosten.

Uiteraard stijgen ook een aantal belastingen en retributies. Voor het overige zijn alle ogen gericht op de beloofde 3,3 miljoen euro van de Vlaamse regering. Maar of dat zal volstaan om de gaten te dichten, is maar zeer de vraag.

Wie de volledige begrotingstussenkomst van het Vlaams Belang wil lezen, klikt hieronder voor de bijlage.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...