Belabberde toestanden

Over de erbarmelijke staat waarin Mechelsestraat en Mechelsesteenweg zich bevinden, ook na de recente aanpassings- en verbeteringswerken, bereikten ons heel wat klachten. Ons gemeenteraadslid Jenny Van Damme schreef hierover een uitgebreide brief aan de schepen van Openbare Werken. Ze gaf daarin een opsomming van de problemen waarover ze door verschillende mensen werd aangesproken, ondermeer:

– De staat van het voetpad, langs de zijde van het ziekenhuis: bij het begin van de brug, laat veel te wensen over : dat is gewoonweg vragen om valpartijen.
– Ook het gedeelte tussen de Florent Van Cauwenberghstraat en de inrit van het ziekenhuis ligt er nog altijd even belabberd bij.
– De plantenbakken aan St.Ursula werden te hoog geplaatst, waardoor bij het achteruit parkeren al banden werden stuk gereden
– Ter hoogte van Bakker Leysen staan meermaals auto’s dubbel geparkeerd, echt niet veilig voor fietsers.
– Op sommige plaatsen steken de straatstenen te hoog uit t.o.v. de goot, en zorgden reeds voor valpartijen van fietsers.

Tot haar spijt moest Jenny zelf vaststellen dat het fietscomfort en de fietsveiligheid niet beter zijn dan voor de heraanleg. Er werden trouwens helemaal geen fietspaden voorzien, zoals toch gevraagd werd door de scholengemeenschap.

Nochtans heeft de stad in haar mobiliteitsplan zowel het comfort als de veiligheid ingeschreven! Een “fiets-suggestiestrook” in bv rode klinkers zou dan ook stukken beter geweest zijn.
De verkeersdeskundigen van de Vlaamse Gemeenschap geven aan dat dit niet alleen het comfort ten goede komt, maar dat dit ook de indruk geeft van een smallere straat, waar voorzichtiger moet gereden worden. Maar onbegrijpelijk : onze Lierse “deskundige” is van mening dat dit juist een optische verbreding geeft!

Jenny Van Damme deed in haar schrijven aan de schepen ook enkele positieve suggesties. Ze stelde bijvoorbeeld voor om een extra blauw bord te plaatsen dat het begin van het fietspad aanduidt, als men uit de stad richting Mechelsesteenweg rijdt, en even vóór het fietspad een bord dat de automobilisten waarschuwt voor overstekende fietsers.
Er zou ook op het einde van de Kan. Davidlaan een gevarendriehoek kunnen geplaatst worden, die de automobilisten waarschuwt voor fietsers.

En ze besloot haar brief aldus:
“Ik ben uiteraard geen verkeersdeskundige maar ik zie toch dat fietsers die naar de Baron Opsomerlaan moeten rijden, gewoon rechts op de rijbaan blijven rijden, ik doe het ook want wachten op het fietspad om bij groen licht over te steken naar B. Opsomerlaan is vragen om ongelukken wegens het verkeer dat vanuit de B Opsomerlaan afdraait richting Mechelsesteenweg.

Nog één ding, naast de kwestie, maar ik maak van de gelegenheid gebruik ook hierover info te krijgen.
Er zou iets misgelopen zijn met het prachtige fietspad Lier-Lint, of dit zou niet uitgevoerd zijn volgens de vooropgestelde plannen en op sommige plaatsen langs de verkeerde zijde van het spoor liggen.”

Van het antwoord en/of het gevolg dat het stadsbestuur aan dit schrijven zal geven, houden we U uiteraard op de hoogte.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...