Bijzonder stroeve budgetbesprekingen

De begrotingsbesprekingen zouden afgerond zijn. Het werd alleszins een bijzonder moeilijke bevalling. Volgens Tettergat, het personeelsblaadje van de Lierse stadswerknemers, bleek in augustus dat de gebudgetteerde uitgaven meer bedroegen dan de ontvangsten. Dat gebeurde in het verleden ook al wel eens maar toen kon het gat worden dichtgereden. Daar heeft men het deze keer veel moeilijker mee gehad. Het budget 2008 en het meerjarenplan vertoonden een vrij groot tekort dat niet kon weggewerkt worden door enkele kleine aanpassingen.

De monstercoalitie moest zijn huiswerk dus overdoen. Hoe kan het ook anders met zo’n bont allegaartje van splinter-, micro- en andere mini-partijtjes van extreem links (Lier Leeft) over links (Lier & Ko) over het centrum (Open VLD) tot centrumrechts (CD&V). Dit moest natuurlijk fout lopen. En of ze de situatie wel echt hebben recht getrokken, is maar de vraag. We zullen het weten op de budgetbespreking in december.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...