Bouw supermoskee van start

De bouw van een supermoskee in de Donk gaat van start. Daarmee komt een einde aan een lange weg van buurtprotest, bezwaarschriften en beroepsprocedures.

Het exclusief-islamitisch centrum zal niet alleen bestaan uit een moskee voor meer dan 600 personen (450 mannen op het gelijkvloers en strikt van hen gescheiden 175 vrouwen op de zolderverdieping), en een minaret van 13 meter. Het megacomplex zal ook een cultureel centrum omvatten met klaslokalen voor naschoolse opvang en voor bijlessen Turks en koran, en met een polyvalente zaal voor weer enkele honderden mensen, die gebruikt zou worden zowel bij rituele besnijdenissen en begrafenissen als voor lezingen en vergaderingen. Verder behelst het complex onder meer nog een jeugdlokaal, een commerciële ruimte, een theehuis en zelfs een conciërgewoning voor de imam. In totaal kunnen zo’n duizend personen gelijktijdig aanwezig zijn.

Het Vlaams Belang heeft zich van in het begin verzet tegen de komst van dergelijk project. Het gaat aan de Donk immers om veel meer dan een eenvoudige gebedsruimte, meer dan om een moskee met een minaret… Met de oprichting van een eigen Turks religieus cultureel centrum wordt bevestigd wat voor vele Lierenaars en Hooiktenaars al heel lang duidelijk is: het afwijzen van onze westerse en democratische samenleving en het zich verzetten tegen onze waarden en normen en onze westerse cultuur. Maar bovenal is een dichtbevolkte woonwijk als de Donk geen locatie voor een mega-islamitisch centrum met moskee, metershoge minaret en koepel en bijhorende infrastructuur.

De hele discussie beperkte zich tot hiertoe noodgedwongen tot stedenbouwkundige bezwaren, maar daar komt vanaf nu verandering in. Met de start van de bouwwerken blijft dé hamvraag hoe het stadsbestuur zo’n omvangrijk project zal inpassen in het integratieluik. De bouw van zo’n supermoskee met cultureel centrum hier in Lier én elders in Vlaanderen is immers een politiek statement. Het is een uiting van de niet-integratie en het staat symbool voor het islamimperialisme en de islamisering van onze samenleving. N-VA en Open VLD zijn aan zet om de komst van dit megacomplex af te stemmen op het beleid. Voor de bewoners van de Donk, de buurtbewoners en bij uitbreiding alle inwoners van Lier en Koningshooikt.

Het Vlaams Belang verdeelt de komende dagen opnieuw een pamflet in de omgeving en zal het stadsbestuur op tijd en stond aan de tand blijven voelen. De tijd dringt.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...