Brandveiligheid CC De Mol

In antwoord op een schriftelijke vraag van Ella Cornelis antwoordt het schepencollege dat ‘De Mol’ aan alle voorwaarden voldoet inzake brandveiligheid. De brandweer vindt het wel nog nuttig om een bijkomende alarmmeldingsinstallatie te voorzien voor het omroepen van berichten tijdens een alarmsituatie. Dit kan gebeuren door middel van de aanwezige geluidsinstallatie die (eventueel) voorzien kan worden van een onafhankelijke stroombron die de elektrische voeding levert als de normale stroomvoorziening zou uitvallen.

Blijkbaar zijn er echter ook nog geen richtlijnen voorhanden voor het personeel waaronder schikkingen die moeten getroffen worden om de veiligheid en/of de ontruiming van de personen te waarborgen. Dus toch nog een klein beetje werk aan de winkel.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...