Burgemeester Boogaerts (N-VA) ontzegt Vlaams Belang gemeenteraadslid toegang tot bewonersvergadering

Op 2 mei vond er in de raadszaal van de Dungelhoeff een vergadering plaats voor de bewoners van de Schollebeekstraat. De bewoners hadden hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen van het stadsbestuur.

 

Verscheidene bewoners van de Schollebeekstraat hadden aan Vlaams Belang gemeenteraadslid Marcel Taelman gevraagd om hier ook op aanwezig te zijn. Dit om hen bij te staan, gezien het Vlaams Belang raadslid in het verleden reeds meerdere malen over dit onderwerp een tussenkomst had gehouden in de gemeenteraad.

 

Bij aankomst werd raadslid Taelman echter de toegang geweigerd door burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Dit om de drogreden dat het gemeenteraadslid geen persoonlijke uitnodiging van het stadsbestuur had gekregen.

 

Met het ontzeggen van de toegang, tot een door de stad ingerichte bewonersvergadering, aan een gemeenteraadslid gaat burgemeester Boogaerts opnieuw zijn boekje te buiten.

 

Artikel 30 § 2 van het gemeentedecreet bepaalt immers dat gemeenteraadsleden alle instellingen en diensten die de stad opricht en beheert mogen bezoeken. Wanneer de stad een bijeenkomst organiseert in een zaal voor publiek mag de toegang op basis van het bezoekrecht dan ook niet geweigerd worden.

 

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt stelt vast dat burgemeester Boogaerts hier opnieuw zijn functie als burgemeester misbruikt (toevallig op dezelfde dag dat het college beslist niet in cassatieberoep te gaan tegen Vlaams Belang i.v.m. de GAS-boetes) om een politieke tegenstander te hinderen in zijn werk.

 

Of worden er door de burgemeester zulke geheimen verteld op een bewonersvergadering dat zelfs verkozen raadsleden dit niet mogen horen?

 

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt zal eerstkomende gemeenteraad aan burgemeester Boogaerts vragen om zich te verantwoorden voor dit ongepast gedrag. Indien nodig zal onze afdeling een klacht indienen bij de gouverneur.

Marcel Taelman – gemeenteraadslid

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...