Buurtbewoners niet welkom!

De Turkse moslims hielden een zogenaamde buurtbewonersvergadering om hun plannen inzake de supermoskee toe te lichten. Nochtans waren niet alle buurtbewoners welkom. Niemand van de wijk Zuid-Australië (die pal aan het domein grenst) was uitgenodigd. Van de bewoners van de Donk waren slechts de bewoners van de huizen met onpare nummers uitgenodigd. De bewoners van de omliggende straten zoals Vogelzang en Antwerpsesteenweg waren evenmin welkom.

Ook Olivier Peeters mocht aan den lijve ondervinden. Peeters woont zelf recht tegenover de Donk. Hij werd gisteren door vijf Turken staande gehouden en de toegang geweigerd door Öztürk Taspinar, gemeenteraadslid voor Lier Leeft. Ook de pers was niet welkom! Over openheid gesproken.


Trouwens, in de pers laten de Turken uitschijnen dat het slechts over zo’n 300 personen gaat. Nochtans is er in de plannen sprake van zo’n 450 (!) bezoekers. Pure desinformatie dus.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...