Camerabewaking schiet tekort

De monstercoalitie grijpt naar camera’s om bepaalde delen van de binnenstad extra in het oog te houden. Daarmee volgt het schepencollege in iets wat het Vlaams Belang altijd al bepleit heeft en met andere woorden altijd deel heeft uitmaakt van ons programma.

Het plaatsen van camera’s mag dan een stap in de goede richting zijn, toch valt er niet genoeg nadruk op te leggen dat er heel wat meer nodig is om een goede aanpak van de criminaliteit te kunnen verwezenlijken.

In een eerste fase wordt de Eikelstraat, het Zimmerplein, de Antwerpsestraat en de voetgangerstunnel aangepakt. Een aantal probleempunten zullen met andere woorden niét kunnen rekenen op camerabewaking. Denken we bijvoorbeeld aan de Volmolenstraat, waar de buurtbewoners geconfronteerd worden met de nodige vormen van overlast. En wat met de bewoners van de Begijnhofstraat die klaarblijkelijk uit de boot zijn gevallen?

De recente incidenten van vandalisme in deze buurt, hebben nochtans nog maar eens aangetoond dat ook daar nood is aan extra beveiligingsmiddelen. Van minstens 17 wagens werden de banden stuk geprikt. Enkele maanden terug werden in diezelfde straat wagens in brand gestoken. Het Vlaams Belang is sterk vragende partij om aan deze buurten extra aandacht te schenken. Het niet plaatsen van camerabewaking is een gemiste kans om krachtdadig de strijd aan te gaan met de voorbije incidenten.

Het plaatsen van camera’s mag bovendien zeker niet ten koste gaan van de aanwezigheid van agenten op het terrein. Ook voor een goede opvolging moeten de nodige middelen voorzien worden. Met voldoende politieaanwezigheid, agenten die voldoende uitgerust zijn. Het is aan het stadsbestuur om daar werk van te maken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...