Column

Afscheidswoord van een voorzitter

Om de vier jaar worden de bestuursstructuren van onze partij vernieuwd. Meest in het oog springend daarbij is ongetwijfeld de verkiezing van de partijvoorzitter....

Niet toegeven

De hoofddoek blijft de mensen beroeren, ook in Lier. De verdedigers van de hoofddoek verwijten ons te veel aandacht te schenken aan een zo...

De diversiteitscultus

Eens te meer wordt Lier geconfronteerd met het magische woord ‘diversiteit’. In het verleden werden in diverse gemeenteraden actieplannen besproken in verband met een...

Totale inertie

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen doet de Open-VLD er alles aan om te doen vergeten dat de partij een zware nederlaag heeft geleden en nog altijd...

Etterende zweer…

Het heeft uiteindelijk geen jaar geduurd. In oktober begint de zweer te etteren. Die zweer is de monstercoalitie. Een onnatuurlijk samenraapsel van verliezers en...