Focus

Bevlagging openbare gebouwen

Interpellatie Het Vlaams Belang interpelleert het stadsbestuur over de bevlagging van de openbare gebouwen op 11 juli. Jaar na jaar wordt vastgesteld dat het...

Liers stratenplan vol fouten

Mondelinge vraag Het stratenplan dat door een privé-bedrijf werd verspreid op het ganse grondgebied van Lier en Koningshooikt bevat veel fouten. Het Vlaams Belang...

Wijziging bibliotheekreglement

Tussenkomst Het Vlaams belang herinnert de VLD aan haar verkiezingsbeloftes inzake het aanbieden van een volledige dienstverlening in Koningshooikt. Door het verdwijnen van de...