Initiatieven

Regeling werkzaamheden

Tussenkomst Tussenkomst over de regeling van de werkzaamheden i.v.m. mondelinge vragen en interpellaties en het niet bespreken van een agendapunt tijdens de commissievergadering. Jan...

Nadarafsluitingen

Interpellatie Interpellatie over het afsluiten van verschillende straten tijdens de zaterdagse markt. Marcel Taelman Gemeenteraadslid

Parkeerretributies

Interpellatie Interpellatie over de wettelijkheid van het innen van de parkeerretributies in Lier. Ella Cornelis Gemeenteraadslid

Aankoop elektrische wagen

Tussenkomst Tussenkomst omtrent het afvalbeleid naar aanleiding van de aankoop van een elekrische vrachtwagen voor het ledigen van de afvalbakjes. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid