Initiatieven

Hoog-Lachenen

Tussenkomst Tussenkomst over het verzoekschrift op basis van artikel 201 van het gemeentedecreet omtrent de zijweg van Hoog-Lachenen. Olivier Peeters Gemeenteraadslid

Dungelhoeff

Tussenkomst Tussenkomst over de kennisname van de selectiedraad PPS Dungelhoeff. Olivier Peeters Gemeenteraadslid

Tolkenprobleem

Interpellatie Interpellatie over een dove man die de vergaderingen van de stedelijke adviesraad toegankelijkheid niet kan bijwonen. Olivier Peeters Gemeenteraadslid