Initiatieven

Gecoro

Tussenkomst Tussenkomst inzake het behandelen van het punt van de gecoro op de gemeenteraadscommissie. Ella Cornelis Gemeenteraadslid

Centrummanager

Mondelinge vraag Mondelinge vraag over de mogelijke aanwerving van een centrummanager. Paul Boschmans Gemeenteraadslid