Initiatieven

Veiligheidsplan

Tussenkomst Tussenkomt bij de kennisgeving van het zonaal veiligheidsplan. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Aankoop woning

Tussenkomst Tussenkomst bij de goedkeuring van de aankoop van een woning aan de Tramweglei voor de ontsluiting van de stationsomgeving. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Lier for life

Interpellatie Interpellatie over de problemen n.a.v. het evenement Lier for life. Ella Cornelis Gemeenteraadslid

Webstekken

Interpellatie Interpellatie omtrent de webstekken van de stad Lier, het Sociaal Huis en het OCMW. Olivier Peeters Gemeenteraadslid