Initiatieven

Lier for life

Interpellatie Interpellatie over de problemen n.a.v. het evenement Lier for life. Ella Cornelis Gemeenteraadslid

Webstekken

Interpellatie Interpellatie omtrent de webstekken van de stad Lier, het Sociaal Huis en het OCMW. Olivier Peeters Gemeenteraadslid

Cameranetwerk

Tussenkomst Tussenkomst over het cameranetwerk van de stad en de evaluatie daaromtrent van de politie. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Erediensten

Tussenkomst Tussenkomst over een brief van ere-schepen Goetze inzake het gebruik van een gebouw van de kerkfabriek door de VRT. Ella Cornelis Gemeenteraadslid