Initiatieven

Parking Sion 2

Interpellatie Interpellatie over het sluiten van een gedeelte van parking Sion 2. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Financiële toestand

Tussenkomst Tussenkomst omtrent de periodieke financiële rapportering van de stadsontvanger. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Looks

Tussenkomst Tussenkomst omtrent de heraanleg van de wijk Looks. Olivier Peeters Gemeenteraadslid

vzw Den Hof

Tussenkomst Tussenkomst over het stopzetten van de bruikleenovereenkomst vzw Den Hof. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Drinkwaterprijsverhoging

Tussenkomst Tussenkomst n.a.v. de vergadering van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa inzake de prijsverhoging van het drinkwater. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Bewegwijzering

Mondelinge vraag Mondelinge vraag over de bewegwijzering tijdens de foor en andere evenementen. Marcel Taelman Gemeenteraadslid

Schollebeek

Mondelinge vraag Mondelinge vraag over al dan niet uitgevoerde werken aan de dijken ter hoogte van de Schollebeek op Anderstad. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Aangepast vervoer

Tussenkomst Tussenkomst over de goedkeuring van de overeenkomst dienstverlening aangepast vervoer + het goedkeuren van de gemeente Duffel. Marcel Taelman Gemeenteraadslid