Initiatieven

vzw Den Hof

Tussenkomst Tussenkomst over het stopzetten van de bruikleenovereenkomst vzw Den Hof. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Drinkwaterprijsverhoging

Tussenkomst Tussenkomst n.a.v. de vergadering van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa inzake de prijsverhoging van het drinkwater. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Bewegwijzering

Mondelinge vraag Mondelinge vraag over de bewegwijzering tijdens de foor en andere evenementen. Marcel Taelman Gemeenteraadslid

Schollebeek

Mondelinge vraag Mondelinge vraag over al dan niet uitgevoerde werken aan de dijken ter hoogte van de Schollebeek op Anderstad. Frans Verzwyvel Gemeenteraadslid

Volksraadpleging

Tussenkomst Tussenkomst bij de interpellatie over de problemen, bedreigingen en intimidaties in het kader van de volksraadpleging. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Parking Sion 2

Interpellatie Interpellatie over het sluiten van een gedeelte van parking Sion 2. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

Financiële toestand

Tussenkomst Tussenkomst omtrent de periodieke financiële rapportering van de stadsontvanger. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad

GAS-reglementering

Tussenkomst Tussenkomst over de GAS-reglementering en de houding van Lier Leeft. Jan Mortelmans Fractievoorzitter gemeenteraad