College van burgemeester en schepenen trekt klacht tegen Jan Van Gorp in

Verontschuldigingen op zijn plaats wegens onbewezen aantijgingen

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 november jl. waarbij deze de klacht tegen gemeenteraadslid Jan Van Gorp heeft ingetrokken. Het schepencollege besliste op 18 mei 2010 klacht in te dienen tegen Van Gorp wegens zogenaamde ‘grove en persoonlijke uitlatingen aan het adres van een stadsambtenaar’. Die klacht wordt nu, aldus het schepencollege, ingetrokken wegens ‘vormgebreken’.

Hierbij merkt het Vlaams Belang op dat het “vormgebrek” erin bestaat dat er 1° geen enkele reden was om een klacht in te dienen en dat 2° er zelfs helemaal geen klacht werd geformuleerd. In de deontologische commissie, die tevergeefs tot tweemaal toe (op 9 en op 25 juni) werd samengeroepen, werd de zogenaamde klacht niet behandeld.

Jan Van Gorp heeft zich tegen de onterechte bewering van een der schepenen als zou hij in de commissie ‘welzijn’ van 24 april 2010 grove, beledigende, racistische en persoonlijke uitlatingen aan het adres van een stadsbeambte hebben gedaan, dus nooit kunnen of mogen verweren. Anderzijds kon schepen Els Van Weert (Lier Leeft) haar aantijgingen breed uitsmeren in de pers en hem daarbij beschuldigen van racisme.

Het is overduidelijk dat schepen Van Weert de zaak misbruikt heeft om een politiek geschil te beslechten. Het CBS heeft blijkbaar, een beetje laat weliswaar, gemerkt dat de flinterdunne aanklacht van Van Weert niet meer is dan onbewezen aantijgingen aan het adres van Jan Van Gorp. Eigenlijk is minstens enige verontschuldiging hier op z’n plaats, zowel van mevrouw Els Van Weert, als van het CBS ten overstaan van gemeenteraadslid Jan Van Gorp.

Jan Mortelmans
Fractievoorzitter gemeenteraad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...