Contrast

Een paar maanden geleden nam de Secretaris van het OCMW ontslag uit zijn functie omdat het naar z’n eigen zeggen  “onmogelijk was om de hele materie die op het OCMW betrekking heeft te beheersen”. Dat is nochtans precies wat van een OCMW-secretaris verwacht wordt. Hij gaf daarmee uitdrukkelijk toe z’n job niet aan te kunnen. Vervolgens liet hij zich onmiddellijk aanstellen tot directeur van het Paradijs.  Zonder dat iemand zich daarbij afvroeg of hij deze taak wél aan zou kunnen, zonder dat werd nagegaan of hij wel voldeed aan de vereisten van deze specifieke en veeleisend job, of zonder dat hij daarvoor enig examen moest afleggen.


Dat staat in schril contrast met wat thans een van de werkneemsters van het Paradijs overkomt. Al jàààrenlang is zij de motor van de keuken. Dit tot grote tevredenheid van bewoners en van haar collega’s.  Zij bewees al die tijd haar job perfect aan te kunnen. Onlangs werd zij ‘geëvalueerd’ en, in tegenstelling tot de directeur, diende zij wél  een examen af te leggen.  In het schriftelijk gedeelte behaalde ze niet genoeg punten, en ze slaagde dus niet in het examen. Op staande voet werd zij uit de keuken verbannen.


Wie bij het OCMW de correcte partijkleur heeft of tot de juiste kliek behoort,  kan zowat doen en laten wat hij of zij wil. 


Voor de anderen  gelden strikte vormelijke regels en worden die regels tot in het absurde toegepast. Zij mogen in de praktijk dan al prima werk leveren, als ze zich schriftelijk iets moeilijker kunnen uitdrukken of dt-fouten maken,  worden ze gewoon weggepest.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...