De Belgische ziekte

Enkele weken geleden schreef Mark Grammens in zijn ‘Journaal’ dat niemand zich verantwoordelijk acht voor de treinramp in Buizingen waarbij 18 mensen om het leven kwamen en zo’n honderd werden gewond. “De aanwijzingen dat de treinramp voorkomen had kunnen worden als de NMBS gewoon een bestaand en effectief automatisch remsysteem had overgenomen uit Nederland of Frankrijk, of zelfs uit Luxemburg, zijn legio en onloochenbaar,” aldus Grammens. “Maar niemand neemt ontslag. Geen minister, geen spoorbaas: allemaal politiek benoemd en dus beschermd door hun partij. Dit soort apparatchiks van het Belgische regime gaat in alle omstandigheden vrijuit,” aldus Grammens voor wie het duidelijk is dat dit onderdeel uitmaakt van de Belgische ziekte.

Volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans zetelt namens het Vlaams Belang in de Bijzondere Commissie Spoorwegveiligheid. Het mocht geen onderzoekscommissie worden opdat dan zonneklaar wordt dat alle traditionele partijen uitgezonderd Vlaams Belang, LDD en N-VA boter op het hoofd hebben. De bijzondere commissie is echter op zich al niet bijzonder omdat ook deze commissie alle tekenen van de Belgische ziekte vertoont. Ze is namelijk op zijn Belgisch samengesteld: 6 Franstaligen tegen 5 Nederlandstaligen (!).

Ondertussen heeft Inge Vervotte de niet-zo-bijzondere-commissie in snelheid gepakt. Ze kondigde aan het TBL1+systeem versneld in te voeren. Dit lijkt een vooruitgang mocht het inderdaad om een versnelde invoering gaan, maar het gaat helaas maar om een ‘tussensprint’ waarbij de ‘eindmeet’ ongewijzigd blijft. Sowieso komt deze operatie vele jaren en vele slachtoffers te laat. Ongewild wordt trouwens het bewijs geleverd dat wat nu plots wel kan ook veel vroeger moest kunnen. Helaas ontbrak de politieke wil en was veiligheid nooit een topprioriteit.

Daarenboven valt het af te wachten of al de aangekondigde maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Na het ongeval in Pécrot werden ook tal van beslissingen aangekondigd maar in de praktijk veranderde er zo goed als niets.

Het TBL1+ systeem is bovendien nog geen volwaardig veiligheidsysteem: met dit systeem kan een trein nog steeds een rood sein overschrijden. Het Europese ETCS systeem is het meest moderne en ook het veiligste systeem: het doet de trein automatisch tot stilstand komen vóór het rode sein. Het Vlaams Belang dringt er dan ook op aan zo snel mogelijk te beginnen met de installatie van ETCS.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...