DE COMMUNAUTAIRE LEEGTE

Sinds het aantreden van deze regering heerst er op communautair vlak een absoluut stilzwijgen. Geen enkele meerderheidspartij durft nog aandacht te besteden aan de institutionele systeemfouten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekkende nadelige effecten voor de burger op het vlak van overheidsefficiëntie, arbeidsmarktbeleid, justitie, veiligheid, gezondheidszorg en immigratie.      

Nochtans schreeuwden die problemen voor de verkiezingen dringend om ‘verandering'. Maar eens de ministerposten verdeeld, verdwenen alle Vlaamse voornemens en voostellen in een zwart gat.

In haar nieuwe boek  'De communautaire leegte’ beschrijft VB-Kamerlid Barbara Pas hoe ze de afgelopen twee jaar als enige consequent de vinger op de communautaire wonde is blijven leggen en biedt ze een onuitgegeven inventaris van verregaande inconsequenties en onwaarheden van N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname.

Dit boek is dan ook zonder meer een afrekening met diegenen die de Vlaams-nationale kiezers manifest hebben bedrogen. 

Di uitvoerig politiek essay is een poging om de Vlaming te overtuigen van het belang van Vlaamse onafhankelijkheid. Het biedt meteen een gedetailleerde strategie om Vlaanderen uit het Belgische moeras te helpen. Eerder kroonde KUL-politicoloog Bart Maddens Barbara Pas reeds tot de koningin van de communautaire vragen. Met ‘De communautaire leegte’ bewijst Pas deze titel alvast alle eer.

In de marge van de persvoorstelling kondigde Pas ook aan naar het Grondwettelijk Hof en de Raad van State te stappen naar aanleiding van een aantal ongrondwettelijke beslissingen van de Brusselse regering die de taalrechten van de Brusselse Vlamingen fors inperken. Ook hier verwijt Pas de N-VA een slaafse houding, aangezien ze niet de minste actie ondernam in de ministerraad om de regeringsbeslissingen aan te vechten via het Overlegcomité, laat staan via het Grondwettelijk Hof. 

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt
0

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...