De juiste borden a.u.b.!

Op de Grote Markt, komende van de hoge brug, stonden twee blauwe verkeersborden. Het waren twee gebodsborden met gebogen pijl, wat betekent dat het bord langs de door de pijl aangeduide richting moet voorbij gereden worden. Het eerste bord, ter hoogte van de bushalte is volledig reglementair. Het tweede identieke bord dat (voor het toerismebureau) loodrecht op de rijrichting staat, schepte verwarring. Bedoeling daar was immers niet het bord links voorbij te rijden, maar vóór het bord de rijrichting naar rechts te volgen.

Jan Van Gorp was er reeds enkele keren getuige van dat chauffeurs, die het tweede verkeersbord letterlijk interpreteerden, en die het verkeersbord links passeerden om achter het bord door naar rechts te rijden, in conflict kwamen met voertuigen vanuit de richting Florent Van Cauwenberghstraat. Deze verwarrende en zelfs gevaarlijke situatie moet vaker voorkomen, want het zou verbazen dat Van Gorp getuige was van de twee enige keren dat dit gebeurde.

In geval van ongeval of schade, zou de stad hiervoor zelfs aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarom vroeg Jan Van Gorp of het tweede verkeersbord niet beter vervangen wordt door het bord D1 met een simpele pijl wijzend naar rechts. Het antwoord van Marleen Vanderpoorten was bijzonder kort. Ze kon niet anders dan Jan Van Gorp gelijk geven. Het verkeersbord zou vervangen worden door een D1-bord. Goed zo! Wat ondertussen is gebeurd waarvoor dank!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...