De tering naar de nering zetten

Beste vrienden,
 
Welkom op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang Lier-Koningshooikt! Sta mij toe u een fantastisch en gezond 2013 toe te wensen. U hoort het misschien: ik ben wat verkouden maar dat is nog geen reden om een toost op het nieuwe jaar zomaar voorbij te laten gaan. Laat staan een toost in een aangenaam gezelschap zoals hier vandaag aanwezig.
 
2012 was zeker geen gemakkelijk jaar. Het Vlaams Blok – en later het Vlaams Belang- had in het verleden steeds de electorale wind in de zeilen. Ook in Lier en Koningshooikt was dit het geval, en werd het Vlaams Belang uiteindelijk met voorsprong de grootste politieke formatie van de stad.
 
"Wind in de zeilen" betekent echter niet dat alles vanzelf ging, wel integendeel. Het Vlaams Belang heeft in Lier en Koningshooikt jarenlang hard werk verricht en het was al in de jaren '80 (!) dat de eerste aanzetten werden gegeven voor een eigen afdeling in onze stad. Mensen als Freddy Smet, Jan Van Gorp – en natuurlijk- Jan Mortelmans, zorgden ervoor dat het Vlaams Blok/VIaams Belang in Lier en Koningshooikt een indrukwekkend parcours heeft afgelegd. Dat mag toch eens gezegd worden en een oprecht woord van dank is hier zeker op zijn plaats!
 
De uitslag van 14 oktober bracht ons terug in de realiteit. Wie echter denkt dat het Vlaams Belang in de touwen hangt, heeft het grondig mis. Met drie gemeenteraadsleden en een OCMW-raadslid blijft het werk van onze fractie alvast gegarandeerd. lk stel ze graag kort aan u voor:

  • Het 1ste gemeenteraadslid was onze lijstduwer. Hij haalde een pak voorkeurstemmen, is recht voor de raap en staat bij vriend en vijand gekend voor zijn gedrevenheid: Marcel Taelman.
  • Het 2de gemeenteraadslid was onze 1ste vrouw op de lijst. Ze heeft het hart (en de tong) op de juiste plaats, ze blinkt uit in de opvolging van dossiers: Ella Cornelis.
  • Het 3de gemeenteraadslid was onze lijsttrekker. Hij hoeft eigenlijk niet meer voorgesteld, maar Jan Mortelmans was/is onze kopman en wordt opnieuw fractieleider in de gemeenteraad. Zijn kennis en tonnen ervaring zal onze ploeg ook de komende jaren probleemloos door de gemeenteraadszittingen kunnen leiden.

 
Voor de OCMW-raad hebben we een man op de juiste plaats. Hij kan niet tegen onrechtvaardigheid (zeker niet sociale onrechtvaardigheid), is op en top Vlaams-nationalist en militant van het eerste uur (lidnummer 778): Jan Van Gorp.
 
Jan Van Gorp staat er uiteraard niet alleen voor; we hebben namelijk nog een specialist in huis om de OCMW-materie grondig op te volgen. Hij heeft al enkele jaren ervaring als OCMW-raadslid en zal er na een periode van 3 jaar voor zorgen dat het werk van Jan kan worden verdergezet in de raad: Walter Marien.
 

Beste vrienden,
 
2013 is voor het Vlaams Belang geen eindpunt, maar een begin. Door de groei uit het verleden werd zowat elk bestuurslid mandataris of omgekeerd (hetzij gemeenteraadslid, hetzij OCMW-raadslid). Vanaf nu zijn we echter meer dan ooit in staat om het werk van de fractie en ons politiek bestuur opnieuw parallel te Iaten verlopen. Onze boodschap zal dus niet enkel kunnen weerklinken binnen de muren van het stadhuis, maar ook – en vooral – daarbuiten!
 
Het politiek bestuur werd vorig jaar versterkt met twee nieuwe gezichten: Peter Van Trier en Luc Van Oosterwijck. Peter en Luc, dank voor jullie engagement en welkom in de ploeg!  En ook achter de schermen kunnen we rekenen op een helpende hand. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de hulp van onze regiosecretaris Davy Van Assche, hier vandaag aanwezig, maar ik zou in het bijzonder Karel Mortelmans willen vermelden. Karel verrichtte ook nu weer onontbeerlijk werk voor zowel de afdeling als de fractie, onbezoldigd en met de kracht van een overtuiging. Karel, – en met hem alle medewerkers, alle militanten, alle bestuursleden en alle mandatarissen: hartelijk dank voor uw inzet en de samenwerking!
 
Wie zelf ook graag actief wil meewerken om – voor of achter de schermen – het uniek programma van het Vlaams Belang te verwezenlijken, twijfel niet om straks een van onze mensen aan de mouw te trekken. Er worden tot 22 uur hapjes/drankjes voorzien en nadien vragen we een bescheiden bijdrage van 1 euro per consumptie. Blijf dus zeker even hangen voor een babbel met onze leden, bestuursleden, mandatarissen of sympathisanten.
 
Voor 2013 liggen al een aantal activiteiten in het verschiet. lk zal eerst mijn plicht vervullen door u te herinneren aan de ledenhernieuwing. Wie zijn of haar lidkaart nog niet hernieuwd heeft, kan dat vanavond in orde brengen bij een van onze bestuursleden. Ook nieuwe leden mogen zich uiteraard altijd melden.
 
In maart organiseren we een gespreksavond 'Pro Europa, tegen deze EU' met Europees parlementslid Philip Claeys. Claeys, tot voor kort nog kandidaat-voorzitter, gaat dan dieper in op de rol van (Vlaanderen binnen) Europa. De gespreksavond gaat door op woensdag 27 maart om 20 uur in De Valk.
 
Op zaterdagavond 29 juni start vanaf 18 uur onze traditionele zomerbraai. Ook dit jaar kunnen we hiervoor terecht domein van visput 'Moed en Geduld'. 27 maart en 29 juni; twee data dus om met stip te noteren in uw agenda.
 

Beste vrienden,
 
Kersvers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) had in zijn openingstoespraak meteen een boodschap voor de oppositie. Hij heeft de uitdrukkelijke wens dat de oppositie de komende jaren aan "constructieve oppositie" zou doen. Of de meerderheid ook gaat luisteren naar die constructieve inbreng, blijft natuurlijk de vraag.
 
Maar laat ons meteen de proef op de som nemen. Het stadsbestuur laat geen kans onbenut om de slechte financiële situatie van onze stad aan te kaarten. "We zullen de tering naar de nering moeten zetten en besparingen moeten doorvoeren", zei Boogaerts. "De laatste jaren is er teveel geïnvesteerd en uitgegeven, met alle gevolgen vandien voor de stadskas."
 
De conclusies van de burgemeester doen veel denken aan de conclusies die het Vlaams Belang vanaf het begin van de vorige legislatuur heeft verwoord in de gemeenteraad. Op een “constructieve manier” wees onze fractie op de slechte financiële situatie van de stad, op het teveel aan investeringen of de te hoge uitgaven. Wie maakte toen als schepen van Financiën deel uit van het schepencollege? Wie lag als verantwoordelijke mee aan de basis van het gevoerde beleid? Juist, diezelfde Frank Boogaerts. Van een mea culpa gesproken …
 
We zullen dus moeten besparen. Het stadsbestuur kondigde aan dat de politiek “het goede voorbeeld zal geven": de lonen en zitpenningen zullen dalen met een (magere) vijf procent.
 
Laat ons vanavond een constructief voorstel aanreiken om “vanuit de politiek het goede voorbeeld te geven om te besparen”: verminder het aantal leden van het schepenencollege dat sinds de vorige monstercoalitie liefst 9 koppen telt, naar 6. Dát zou pas een goed voorbeeld zijn van "de tering naar de nering zetten". Dát zou pas een goed voorbeeld zijn van verandering.
 
Laat ons een bijkomend voorstel doen: onze gewaardeerde buren uit Berlaar hebben met zo'n 11.000 inwoners een voltijdse burgemeester. Een stad als Lier niet, ondanks de belangrijke uitdagingen die voor de deur staan. Stop het cumuleren van het voltijds burgemeesterschap met een voltijds mandaat als senator. Dát zou pas een goed voorbeeld zijn van "de tering naar de nering zetten". Dát zou pas een goed voorbeeld zijn van verandering.
 

Beste vrienden,
 
2013 belooft wederom een belangrijk jaar te worden, ook voor het Vlaams Belang in Lier en Koningshooikt. Een begin van een nieuw Vlaams Belang dat onvoorwaardelijk strijdt voor u en mij, maar vooral voor een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
 
Een strijd voor een veilige en leefbare stad in een eigen, onafhankelijke Vlaamse staat. De strijd gaat door, ook in 2013!

Olivier Peeters
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...