De vesten: toch een veiligheidsprobleem?

Tijdens de gemeenteraad confronteerde Jan Mortelmans de burgemeester met de brief van de middenschool Anton Bergmann aan de ouders van de leerlingen. De directie en de leerlingenbegeleiding vroegen daarin met aandrang om de kinderen niet langs de vesten naar huis of naar school te laten gaan. “Wij vernemen ook dat de vesten door jongeren van verschillende scholen gebruikt worden om te roken en om hun meningsverschillen uit te vechten. Omdat de veiligheid van uw kinderen ook voor ons belangrijk is, willen wij erop aandringen dat u uw kind niet via de stadswandelingen stuurt”, aldus de directie van de middenschool Anton Bergmann.

Omdat in de brief verwezen wordt naar een samenwerking met het stadsbestuur voelde Mortelmans het stadsbestuur daarover aan de tand. Burgemeester Vanderpoorten repliceerde dat de brief niet in samenwerking met het stadsbestuur is tot stand gekomen en vond het een compleet misplaatst signaal. Maar ze zweeg in alle talen – ook na enig aandringen – of er zich nu ja dan neen problemen op de vesten voordoen.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En dus is er wel degelijk een probleem op de vesten, maar wil ze – zoals steeds trouwens – dit zo stil mogelijk houden. En daarom vond ze het nodig de boodschapper – het Vlaams Belang – aan te vallen. Een al te doorzichtig manoeuvre. Vanderpoorten zou beter de problemen aanpakken en ervoor zorgen dat onze kinderen op een veilige manier de vesten kunnen gebruiken in plaats van zand in de ogen van de burgers te strooien.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...