Deontologische chaos…

Open(grenzen)VLD-gemeenteraadsvoorzitter Christel Van den Plas riep de deontologische commissie voor een tweede maal bijeen (nadat de meerderheid een eerste keer zelf niet in aantal geraakte) om een klacht tegen een gemeenteraadslid te behandelen. Men had echter compleet uit het oog verloren dat de commissieleden een kopie van het te behandelen dossier moesten gekregen hebben. Met als resultaat natuurlijk… verdaging van de vergadering maar ook de uitbetaling van zitpenningen aan de commissieleden voor een nutteloze vergadering (op kosten van de Lierse en Hooiktse belastingbetaler).

Christel Van den Plas vond het echter nodig om in openbare vergadering stadssecretaris Walter Aerts hiervoor met de vinger te wijzen. Oeps, boos omdat hij naar het OCMW vertrekt, Christel?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...