Di(e)ftar: 1.163 gezinnen zonder restafval?

Zomaar eventjes 1.163 gezinnen betaalden sinds de omschakeling naar het di(e)ftar- systeem van 1 januari 2010 geen provisie aan Ivarem. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Olivier Peeters. Volgens de monstercoalitie is dat aantal mogelijk te wijten aan nieuwe inwoners, gezinnen met financiële problemen of mensen die gewoon vergeten of weigeren te betalen. Waar deze gezinnen dan wel met hun restafval blijven, blijft een open vraag.

Nu reeds staat vast dat het sluikstorten meer dan ooit een probleem is, wat trouwens blijkt uit de aanzienlijke hoeveelheid vuilniszakjes die naast de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst (2.665 tijdens de eerste twee maanden van 2010, ondanks restafval tijdens deze periode tijdelijk ‘gratis’ werd afgenomen).

Nog een vaststelling: tijdens de ‘gratis’ afvalperiode werd in totaal meer dan 176 ton restafval opgehaald. De monstercoalitie voegde er meteen aan toe dat deze maatregel 0 euro heeft gekost, en dat zowel voor de stad als voor de inwoners. Het valt echter te hopen dat daar weldra geen verandering in komt wanneer een eerste tariefverhoging van Ivarem wordt doorgevoerd en de kosten mogelijk alsnog (onrechtstreeks) kunnen worden doorgerekend.

Tijdens diezelfde ‘gratis’-periode vlogen ook een 100-tal inwoners op de bon wegens sluikstorten. Veel van deze processen-verbaal zijn ongetwijfeld een gevolg van de heuse heksenjacht tegen mensen die met hun afval geen blijf meer wisten omdat de ondergrondse afvalcontainers niet naar behoren functioneerden.

Als we de monstercoalitie mogen geloven, is het veel te vroeg om nu reeds een balans op te maken van het di(e)ftarsysteem en komt er beterschap in het aantal niet-betaalde provisies, het aantal foutieve nulwegingen (al 457!) en het vele sluikstorten.  We zullen het nog maar eens allemaal afwachten, zeker…?


Bijlage: het aantal vuilniszakken dat naast de ondergrondse containers werd geplaatst tijdens de periode van 1 januari t.e.m. 7 april. Cijfers m.b.t. het gewicht konden niet worden meegedeeld.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...