Di(e)ftar: dik in ’t zak gezet!

In de gemeenteraad van juni 2009 besliste de monstercoalitie (CD&V-N-VA, Open Vld, Lier Leeft en Lier & Ko) het diftarsysteem in te voeren. De traditionele huisvuilzak verdwijnt ten voordele van de afvalcontainers en de OCT’s (ondergrondse collectieve systemen). Het systeem baseert zich op het principe dat de vervuiler betaalt. Op zich een lovenswaardig uitgangspunt, maar daarmee is de kous echter niet af.

Vandaag is de alles-of-niks-deadline bereikt. Als de eindeloze problemen rond Di(e)ftar niet waren opgelost tegen 1 maart, was voor de monstercoalitie de maat vol. Meer dan een jaar na de definitieve omschakeling is de afvalchaos echter geen haar verbeterd. Van in het begin waarschuwde het Vlaams Belang als enige om niet mee te stappen in het Di(e)ftar-verhaal, maar omdat CD&V – toen nog samen met N-VA – de (huisvuil)kar keerde, kwam het zo sublieme afvalsysteem er toch. “Dik in ’t zak gezet!” is de enige conclusie die na al die ellende op zijn plaats is. Een conclusie die trouwens letterlijk te nemen valt, want elke dag liggen de ondergrondse afvalcontainers bezaaid met tientallen zakken restafval. Maar uiteraard zijn het vooral de Lierenaars en Hooiktenaars die nog maar eens de dupe zijn van dit pure wanbeleid. Nu de definitieve deadline tevergeefs is verstreken, voert het Vlaams Belang actie in de Lierse en Hooiktse binnenstad. Tientallen ondergrondse afvalcontainers (OCT’s) worden rondom ingepakt met grote plastic zakken met de boodschap “Dik in ’t zak gezet!”.

Tsjevenstreken

Vóor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 pleitte het toenmalige kartel van CD&V-N-VA voor het behoud van vuilniszakken en tegen de invoering van afvalcontainers, nota bene als het eerste programmapunt van het kartel! Puur kiezersbedrog bleek spoedig want tijdens de bewuste gemeenteraad keerde zowel CD&V als N-VA hun (huisvuil)kar en keurden ze de invoer van diftar zonder blikken of blozen goed. Het voormalig kartel gaat daarmee frontaal in tegen haar eigen partijprogramma en de wil van de Lierse en Hooiktse kiezer.

Di(e)ftar: een Via Dolorosa voor de Lierenaars en Hooiktenaars

Het diftarsysteem is een echte kruisweg geworden voor de Lierenaars en Hooiktenaars. Nog vóór diftar definitief gelanceerd werd op 1 januari 2010 bleek dat Ivarem er niet in slaagde om de betalingsuitnodigingen tijdig te verzenden waardoor ook de badges met vertraging in de brievenbussen vielen.

Ondertussen zijn de ­problemen niet meer te tellen. De afvalkalenders kwamen hopeloos te laat en minstens de helft van de OCT’s functioneerden niet naar behoren. Tot overmaat van ramp stond een handvol OCT’s bovengronds te wachten op installatie. Ook de batterijen op zonne-energie vertonen mankementen en weigeren dienst omdat de vulsluizen blokkeren. De deksels blijven te pas en te onpas openstaan en ook de digitale schermen haperen voortdurend. Daarnaast is het  sluikstorten dramatisch toegenomen. De facturen zijn niet controleerbaar waardoor de Lierenaars en Hooiktenaars geen enkel zicht hebben op de gedane verrichtingen. Tijdens de zomermaanden is op sommige plaatsen de stank niet te harden (bv. Rolwagenstraat). Op sommige plaatsen tiert het ongedierte welig (Huibrechtstraat). In de supermarkten probeert men het gebruik van plastiek zakken te bannen, maar zonder succes want hij is blijkbaar terug van nooit weggeweest. Van heinde en ver wordt er restafval gedumpt op, naast en in de containers met als een omgeving die in een open stort verandert waar ratten zich kunnen uitleven. Ten slotte vertoont de weging van de afvalcontainers buiten het centrum onjuistheden (zie Berlaar). Als kers op de huisvuilzak stonden er met de feestdagen in totaal zo’n 600 zakken naast de containers.

Ivarem en stadsbestuur: twee handen op een buik

Het stadsbestuur besteedde de afvalophaling uit aan Ivarem, dat de afvalverwerking maar niet onder controle kreeg. De intercommunale spaart echter kosten noch moeite om de zwarte piet door te schuiven naar de belastingbetalende Lierenaar en Hooiktenaar. Het onderzoek naar de plaatsing van Big Brother-camera’s, het vervolgen van oudere dames of de jacht op burgers die hun vuilniszak naast defecte OCT’s plaatsen zijn daar markante voorbeelden van. Het is trouwens ook nooit de schuld van Ivarem zelf. Als er geen technische mankementen zijn aan de OCT’s is het de schuld van de Lierenaars en Hooiktenaars. Als er wel technische mankementen zijn, is het de schuld van de programmatie of de leverancier. Het is dus altijd de schuld van anderen. Het stadsbestuur van haar kant probeert nu de meubelen te redden door het aanstellen van een advocaat en het niet betalen van verschuldigde facturen.

Eigen huisvuilzakken eerst!

Het Vlaams Belang kantte zich ruim voor de invoering ervan tegen diftar. Met tussenkomsten en interpellaties in de gemeenteraad, maar ook met acties op de straat (het massaal uitdelen van plastiek zakjes tijdens de zaterdagse markt) heeft het Vlaams Belang zich consequent verzet tegen dit voor de Lierenaars en Hooiktenaars nefaste systeem. Het Vlaams Belang viseert niet zozeer Open Vld, Lier Leeft en Lier & Ko voor hun consequente houding pro, maar wel CD&V en N-VA voor hun oorspronkelijke tegenkanting die na de gemeenteraadsverkiezingen veranderde in een nooit geziene kazakkendraaierij à la Bart De Pauw…

Het Vlaams Belang ten slotte wil een terugkeer naar de traditionele huisvuilophaling met zakken, zoals het trouwens als eerste en belangrijkste punt prachtig verwoord staat in het verkiezingsprogramma van CD&V en N-VA… Weg dus met diftar en daarom eist het Vlaams Belang dat het stadsbestuur onmiddellijk de samenwerking met Ivarem stop zet. De Lierenaars en Hooiktenaars zullen er op alle vlakken wel mee varen!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...