Di(e)ftar…

Tijdens de laatste gemeenteraad vóór het zomerreces zette Frans Verzwyvel nog even de Vlaams Belangpuntjes op de i m.b.t. diftar. Het DIFTAR systeem zou voor de burger zeker niet duurder uitvallen dan de ophaling met zakken. Deze ballon gaat blijkbaar enkel op als er 30% wordt gereduceerd op de aangeboden restafval. En hier wringt volgens Verzwyvel het schoentje. Want voor heel wat gezinnen is het onmogelijk het afval sterk te reduceren. De burger wordt dan ook gepakt op een plaats waar hij het niet graag heeft en dat is in zijn geldbeugel.

Het gevaar is dan ook reëel dat DIFTAR het ontwijkgedrag, zeg maar het sluikstorten, zal bevorderen. De wantoestanden die er vandaag al bestaan rond bvb. grachtkanten, glascontainers en bermen zal toenemen. Het verbaasde Frans Verzwyvel trouwens dat de vertegenwoordiger van IVAREM tijdens de verenigde sectie ongelovig keek toen ik het aspect ‘sluikstorten’ aanhaalde. “Sluikstorten in Lier? Dat bestaat toch niet!” was zijn repliek.

Het is trouwens statistisch bewezen dat door de invoering van DIFTAR het sluikstorten is toegenomen zowel in de eigen gemeente als in de omliggende gemeenten. DIFTAR heeft de totale hoeveelheid afval niet echt verminderd maar wel verplaatst. Zo is o.a. ook het fenomeen thuisverbranding toegenomen.

Het composteren van groenafval wordt door IVAREM gepromoot. Appartementbewoners kunnen onmogelijk een compostvat plaatsen op hun balkon. Enkel wie een tuin heeft kan composteren. Gezien het nu aangeboden restafval voor meer dan 50% uit organisch afval bestaat rijst de vraag naar composteerparken. Via deze herhaalt de Vlaams Belangfractie dan ook zijn vraag voor de oprichting van meerdere composteerparken. Tijdens de verenigde sectie werd dit even aangehaald als ‘wijkcomposteren’ maar concreet werd er nog niets beslist.

Het Vlaams Belang stemde als enige fractie tegen de invoering van diftar.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...