Donkmoskee

De Turkse Arbeidersvereniging van Lier vzw kocht onlangs de school op de Donk. Op die plaats wordt in de toekomst een moskee ondergebracht.

Ella Cornelis wilde van het schepencollege weten of daarvoor een bestemmingswijziging nodig is, of er een openbaar onderzoek moet worden gedaan ondermeer in het kader van de mobiliteit en de extra druk op de buurt.

Volgens burgemeester Vanderpoorten is een bestemmingswijziging niet nodig en het organiseren van een openbaar onderzoek is decretaal bepaald in enkele gevallen maar enkel op het ogenblik dat een stedenbouwkundige aanvraag moet worden gedaan. De vraag is natuurlijk of er ooit een aanvraag zal worden ingediend?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...