Duivenmarkt in gevaar (3)

Volksgezondheid heeft laten weten dat de duivenmarkt kan doorgaan zoals altijd. Particulieren mogen hun reisduiven dus te koop aanbieden. Dat wil zeggen dat het om eigen overschotten moet gaan. De andere voorwaarden blijven gewoon gelden. Goed nieuws dus. We houden u alleszins via deze webstek verder op de hoogte van eventuele andere nieuwsfeiten in dat verband.

Trouwens, mochten er zich nieuwe feiten voordoen, zal Jan Mortelmans de minister alleszins ondervragen. Wie vandaag het vragenuurtje op televisie volgt, zal de vragen van Francis Van den Eynde (over het ritueel slachten en de thuisslachtingen) én van Filip De Man (over de Kallo-vluchtelingen) kunnen volgen.

Jan Mortelmans komt later die dag ook nog tussen in de plenaire vergadering (maar dan zijn de TV-camera’s van de VRT wellicht al vertrokken) met zijn stemverklaring over de zoveelste vloedgolf naturalisaties van vreemdelingen. U kan de zitting wél nog rechtstreeks volgen via het internet op www.dekamer.be.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...