Een ongemakkelijke spreidstand

Na vijf maanden ‘nieuw bewind’ wordt stilaan duidelijk dat van de veranderingen, die N-VA beloofde, niet veel in huis zal komen.

De huidige coalitie van N-VA en Open-VLD is verbazend snel tot stand gekomen . Zo snel, dat er geen tijd was om over programma of beleid degelijk te onderhandelen. Dat was voor de coalitiepartners trouwens ook niet belangrijk. Doorslaggevend was enkel het aantal postjes en mandaten dat men er kon uitslepen.

Vanaf het eerste moment lieten de N-VA’ers zich verrassen en inpakken door Open-VLD , die zich als een oude rot in het vak voor die ‘samenwerking’ extra dik liet betalen. Er kwamen dus niet minder schepenen… integendeel, waar vroeger de schepenen gewoon ook gemeenteraadsleden waren, verkoos Marleen Vanderpoorten haar mandaat als gemeenteraadslid op te geven en over te laten aan haar opvolger. Bijkomend postje. Kassa! Kassa! Marleen woont als schepen en als OCMW-voorzitter natuurlijk nog wel de gemeenteraad bij.

Aan de openbaarheid van bestuur wordt intussen wel flink gemorreld. Men wil immers geen pottenkijkers. Meer dan ooit wordt geprobeerd om de oppositie volledig buiten spel te zetten. Beslissingen worden zoveel mogelijk genomen binnen de beperkte kring van het College van Burgemeester en Schepenen. Steeds minder dossiers worden in de gemeenteraad behandeld… Aan de gemeenteraadsleden , die toch door de burgers worden verkozen om toe te zien op het beleid van de stad, worden almaar strengere beperkingen gesteld. Elke politieke fractie , om het even hoeveel leden die telt, mag voortaan slechts twee interpellaties indienen… Naar alle externe organisaties en verenigingen, waarin de stad moet vertegenwoordigd worden, worden enkel en alleen leden van de meerderheidspartijen afgevaardigd…

Het is zonneklaar dat voorlopig niks veranderd is, dat Open-VLD de lakens blijft uitdelen. Zo is bijvoorbeeld ook de verkeerssituatie in Lier helemaal niet verbeterd. De veranderingen, die N-VA beloofde, zijn er nog altijd niet gekomen. Er gebeurden enkel wat kosmetische aanpassingen die de verkeerssituatie zo mogelijk nog ingewikkelder en nog chaotischer maakten.

N-VA heeft zich stilaan in een heel ongemakkelijke spreidstand gewrongen. Tussen hun beloftes en verwezenlijkingen gaapt een diepe kloof. Dat was nog eens heel duidelijk toen Frank Boogaerts op 29 april jl. samen met de Turkse consul de eerste steen legde van het islamitisch mega complex aan de Donk in Lier. Terwijl daarvoor de N-VA in haar blad ‘DE OMROEPER’ toch had geschreven : “De N-VA Lier & Koningshooikt verzet zich echter uit alle macht tegen de plannen voor een Turks “cultureel centrum” dat naast deze moskee zou komen Het spreekt vanzelf dat een dergelijk centrum rampzalig zou zijn voor het Lierse integratiebeleid… “

Tja… Wat is het nu eigenlijk?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...