EU WEIGERT KORDAAT GRENZENBELEID

Afgelopen weekend stond de teller van het aantal illegale bootvluchtelingen dat op de Middellandse zee werd gered op 6.300. Een absoluut record. Toch denkt de Europese commissie er niet aan om het kordate Australisch ontradingsmodel over te nemen.

Uit de cijfers van de Italiaanse overheid blijkt dat er momenteel tot één miljoen vluchtelingen in Libië klaarstaan om te vertrekken naar Europa. De migranten komen vooral uit Syrië en de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. De toevloed van bootvluchtelingen uit Afrika lijkt dus niet te stoppen. Hierdoor komen in heel Europa sociale voorzieningen onder druk te staan, terwijl de verzorgingsstaten nu reeds zuchten onder torenhoge werkloosheid. De bijkomende inspanningen voor de honderdduizenden vluchtelingen zorgen voor een onevenredig grote aanspraak op onze schaarse middelen, waardoor de volksverhuizing tot sociale ontwrichting leidt in heel Europa.

Toch willen de Europese bewindsvoerders niet weten van een kordate aanpak naar Australisch model. “Het Australische model kan nooit het onze worden,” klonk het gisteren bij de Europese commissie. Het Oceanische land bewees met zijn operatie ‘Sovereign Borders’ nochtans dat een kordaat grensbeleid werkt. ?Niet alleen worden de grenzen beschermd, er wordt ook veel menselijk leed vermeden. Sinds de lancering van de Australische operatie eind 2013 kwamen er nauwelijks boten met asielzoekers aan en vielen er op zee geen mensenlevens meer te betreuren.

Andermaal is bewezen wat voor een immigratiemachine de EU in wezen is. Om Europa en de Europese volkeren te beschermen eist het Vlaams Belang dat de Europese binnen- en buitengrenzen daadwerkelijk en consequent bewaakt worden. Enkel als het voor iedereen duidelijk wordt dat illegale immigratie en asielmisbruik niet meer beloond worden, zal de toevloed stoppen en zullen er geen doden meer vallen.

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...