Gaan de ogen eindelijk open?

Te midden van de overvloed aan berichten die de VRT dagelijks over ons heen stort, was er ter gelegenheid van 11.11.11 ook een vanwege de organisatie die zich in Vlaanderen bezig houdt met de armoedebestrijding. In die berichtgeving werd deze keer wél uitdrukkelijk gezegd, dat een groot deel van de armoede bij ons zich situeert bij de allochtonen.

Zo werd er onder meer verteld dat de helft van kinderen met een allochtone moeder in armoede leeft, bij kinderen met een moeder van bij ons is dat zo’n 10%. Dat is natuurlijk iets dat de meesten onder ons al wel lang weten, maar waar men toch van opschrikt als blijkt dat zélfs de VRT dat nu ontdekt heeft.

Het is in dit land opmerkelijk dat men zoiets eindelijk officieel durft toegeven.  Eindelijk!..  Want in feite gaat het hier om armoede die wij in grote mate zelf toelaten door onze grenzen open te stellen voor al te veel immigranten, waarvan de overgrote meerderheid niet eens asielzoekers zijn (al worden ze zo wel genoemd).

Als wij hier dit soort ‘armoede’ blijven importeren, dan zal het cijfer van mensen die leven onder de armoedegrens, kinderen die geen behoorlijke opvoeding krijgen of studies kunnen volgen, jongeren die geen diploma kunnen halen en daarna ook geen fatsoenlijk werk, alleen maar blijven stijgen.

De draagkracht van onze maatschappij is helaas niet onbeperkt. Ook solidariteit heeft z’n  grenzen. Steunmaatregelen,  toelagen en bijdragen moeten onder steeds meer mensen worden verdeeld. Voor de minder begoeden van de eigen bevolking komt er in verhouding steeds minder beschikbaar.

Blijkbaar dringt stilaan het besef door dat daaraan kan verholpen worden.  Nu nog de juiste besluiten trekken en ze  consequent omzetten in passende en doeltreffende wetten.

VB Lier-Hooikt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...