Gebakken lucht

De burgemeester laat geen gelegenheid voorbij gaan om uit te bazuinen hoe ontzettend mooi zij de markt wel vindt. Voor de Lierenaars is inmiddels echter gebleken dat de heraanleg van de Grote Markt slechts een schamele kopie is van wat hen in mooie maar bedrieglijke tekeningen was voorgespiegeld.

De eenheid van het middenplein ging verloren door het gebruik van ongelijke kasseien…De hoge stoepranden en de diepliggende rioolroosters zijn ronduit gevaarlijk…De ongemakkelijke zitbanken en te hoge bushokjes met ondoorzichtig glas dragen zeker niet bij tot het comfort vande gebruikers…Groen is amper te bespeuren en er zijn geen parkeerplaatsen voor gehandicapten…De peperdure fonteinen produceren één armzalig straaltje water…een rimpeling…en vooral veel gebakken lucht…

Met de technische voorzieningen, bv. de stroomvoorziening voor de zaterdagse markt, is het zo mogelijk nog erger gesteld. De bakken van waaruit de stroom wordt geleverd aan de marktkramers zijn moeilijk te bedienen en ze zijn bovendien erg ondoordacht geplaatst. De elektrische kabels liggen gewoon onbeschermd her en der over de doorgangen voor voetgangers. Met eigen ogen zagen we verschillende mensen over de kabels struikelen. Eén dame ging zelfs voluit tegen de grond.

Onze fractie maakt maandag as. tijdens de gemeenteraad een evaluatie van de heraanleg van de Grote Markt en zal zelf voorstellen doen ter verbetering. De gemeenteraad begint om 19u30 en iedereen is van harte welkom.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...