Geen gemeenteraad vóór 31 augustus

Christel Van den Plas, voorzitter van de gemeenteraad, heeft aan de pers laten weten geen gemeenteraad bijeen te roepen. Jan Mortelmans had Van den Plas gevraagd de gemeenteraad bijeen te roepen om het dossier van Lierse SK. opnieuw te bespreken. Mortelmans hekelde de ‘eenzijdige’ wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst, zonder dus de gemeenteraad te betrekken. Van den Plas antwoordt dat “het Vlaams Belang geen eenderdemeerderheid heeft en daardoor een samenkomst van de gemeenteraad niet ‘eenzijdig’ kan eisen”. Geestig is haar repliek wel, maar naast de kwestie. Want in de communicatie met de pers liet de monstercoalitie zelf weten dat er uitstel van betaling werd verleend wat dus een wijziging van de voorwaarden betreft.

Van den Plas zegt nu dat er daar geen sprake van is en dat de stadsontvanger de procedure heeft gestart zoals voorzien is in het gemeentedecreet. Het dossier zal nu ten gronde besproken worden op 17 september as. Als Van den Plas nu een persstop inlast, is dat een vingerwijzing naar de monstercoalitie zelf met een op zijn minst gebrekkige communicatie…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...