Geen knecht kan twee heren dienen

Het aantal posten in het schepencollege van Lier is zeer uitgebreid in vergelijking tot andere vergelijkbare steden. Logisch bijna, want zowat iedere schepen heeft bovenop zijn of haar voltijds mandaat als schepen ook nog een andere voltijdse betrekking.

Desalniettemin levert de maandelijkse vergoeding voor de schepenen op zich al een volwaardig salaris op en mag een voltijdse inzet en beschikbaarheid voor onze stad Lier en Koningshooikt dan ook verwacht worden.

Het meest recente voorbeeld van zulke gecumuleerde mandaten is Walter Grootaers, die na het Kreuner-tijdperk het merendeel van zijn tijd zal doorbrengen als bestuurder-ondervoorzitter van Lierse. Hoewel het al zeer twijfelachtig is dat Walter zijn tijd correct zal kunnen verdelen over die twee betrekkingen, komt daar nog eens bovenop dat er veel gelijklopende belangen tussen de stad Lier en Lierse bestaan.

De lening die Lierse heeft bekomen door tussenkomst van de stad is daarvan de meest in het oog springende. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat deze lening voor conflicten zou zorgen tussen de beide partijen. Welk belang gaat Walter Grootaers in dat geval behartigen? Dat van de stad, waarvan hij schepen is? Dat van de club, waarvan hij ondervoorzitter en bestuurder is? Dat van hemzelf? Als dat maar goed komt…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...