Geen meerderheid zonder Vlaams Belang

De gemeenteraad heeft
het hoofddoekenverbod gisteren in een kledingvoorschrift gegoten. Daarmee is
het hoofddoekenverbod nu officieel in werking getreden. Ambtenaren die aan
klanten van de stad rechtstreeks een dienst verlenen mogen voortaan dus geen uiterlijke
kentekenen meer dragen van levensbeschouwelijke, politieke of religieuze aard.

Het Vlaams Belang
diende nog enkele amendementen in om het hoofddoekenverbod te laten gelden voor
alle ambtenaren van de stad, ongeacht of ze nu al dan niet rechtstreeks in
contact komen met het publiek. Maar daar wilde de meerderheid niet op ingaan.

Het Vlaams Belang
keurde desondanks deze beperking het hoofddoekenverbod toch goed. De
meerderheid, die normaal uit zeventien leden bestond, was door de afwezigheid
van Bert Wollants slechts met zestien. Daarvan onthield de Turkse Open Vld-er Yahya Degirmenci zich. Om een meerderheid te
halen moeten er zestien voorstemmen zijn. Uiteindelijk zou het voorstel – onthoudingen
niet meegerekend – zonder de steun van de drie Vlaams Belangers niet zijn
goedgekeurd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...