Geen ondertunneling Ring-Antwerpsesteenweg!

In verband met de werken aan de ring rond Lier zou bij de heraanleg van het kruispunt Anwerpsesteenweg-R16 in twee rotondes voorzien worden, één op het kruispunt Antwerpsesteenweg en een ander voor de industrieterreinen die rechtstreeks op de ring zullen worden aangesloten. Onder beide rotondes zou het doorgaand verkeer op de R16 door een tunnel worden geleid. Wat de timing betreft, zou er nog wat onduidelijkheid heersen. Eerst zou het kruispunt R16-Mechelsesteenweg worden aangelegd. Dat zou in 2007-2008 gebeuren. Daarna zou het desbetreffende kruispunt aan de beurt zijn. Vlaams parlementslid Luk Van Nieuwenhuysen wou daarom van de minister weten of er op dit ogenblik al meer duidelijkheid was inzake het tijdpad.

Vlaams minister Kris Peeters laat nu aan van Nieuwenhuysen weten dat het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de ring R16 één van de gevaarlijke, geselecteerde kruispunten is waarvoor een oplossing wordt uitgewerkt. Men was initieel van oordeel om meerdere kruispunten van de ring R16, maar ook van de kruispunten van de ringwegen rond andere Vlaamse steden, ongelijkvloers te maken. Ter hoogte van het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de R16 zou dit dan kunnen worden gecombineerd met de ontsluiting van de bestaande en verder te ontwikkelen industrieterreinen Hagenbroek. Al snel werd duidelijk dat om budgettaire redenen niet alle ondertunnelingsplannen op (alle) ringwegen konden worden uitgevoerd, aldus Kris Peeters.

Omdat het ongevallenbeeld op het kruispunt van de R16 met de Antwerpsesteenweg met kleinere, voorlopige maatregelen (conflictvrije verkeerslichtenregelingen, bypasses, e.d.) kon worden opgelost en dat dit niet kon op het kruispunt van de R16 met de Mechelsesteenweg (ingewikkeld kruispunt met twee zeer kort bij elkaar gelegen verkeerslichten, e.d.), werd er voor gekozen om enkel dit tweede kruispunt ongelijkvloers aan te leggen, aldus nog steeds de minister. In mensentaal betekent dit dus: geen ondertunneling van de Ring met de Antwerpsesteenweg. Wat in nog betere mensentaal wil zeggen dat de Vlaamse overheid eerdere beloften inslikt!

Volgens Peeters werkt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POMA) momenteel aan de afsluiting van een module 14 (aansluiting van een industrieterrein op een gewestweg) om een nieuw kruispunt te ontwikkelen op de Antwerpsesteenweg zelf (ter hoogte van de Jozef van Innstraat) om alzo de industrie van een ontsluiting te voorzien.

Het Vlaams Belang betreurt eens te meer dat op de steeds toenemende verkeersdrukte in en om Lier niet adequaat wordt gereageerd door de bevoegde instanties. Eens te meer een grote gemiste kans…Trouwens, Gazet van Antwerpen, die dit bericht bracht, merkt ook op dat Burgemeester Marleen Vanderpoorten niet bereikbaar was voor commentaar. Misschien heeft onze burgemeester toch wat te weinig tijd voor Lier en is ze té druk bezig in Brussel?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...