Geen park voor IGEMO-stort: Ivarem komt belofte niet na en meerderheidspartijen zitten erbij en kijken ernaar

Vlaams Belang interpelleert tijdens gemeenteraad van 19/10

De kogel is door de kerk. De buurtbewoners van de stortplaats aan de Mechelsesteenweg kunnen het vergeten. Er komt namelijk geen park dat publiek toegankelijk zou zijn. Dat staat letterlijk te lezen in een brief van Ivarem aan het Lierse stadsbestuur.

Volgens Ivarem komt dat door de steeds strengere eisen met betrekking tot de eindafdek en de nazorg van de stortplaats. Bovendien is, aldus nog steeds Ivarem, de in de betrokken plannen voorziene ophoging niet vergund en dus ook niet gerealiseerd, waardoor de financiële middelen voor de inrichting van het park niet zijn ‘gegenereerd’.

Het Vlaams Belang stelt helaas weer vast dat een zoveelste belofte niet wordt nagekomen. Trouwens ook de opeenvolgende stadsbesturen en de huidige monstercoalitie dragen hierin een grote verantwoordelijkheid. Wie zetelt er namelijk in de Raad van Bestuur? Open VLD gemeenteraadslid Peter Van de Velde en schepen Gert Van Eester (CD&V-N-VA). Zij zwegen in alle talen, laat staan dat ze geprobeerd hebben het jarenlange leed van de buurtbewoners te compenseren met een mooie nabestemming. Het Vlaams Belang laat het hierbij niet en voelt de monstercoalitie op de gemeenteraad van 19 oktober aan de tand.

Jan Mortelmans
Fractievoorzitter gemeenteraad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...