Geen supermoskee in de Donk!‏

De stedenbouwkundige aanvraag van de vzw Ass Diyanet de Belgique is voorlopig van de baan: de plannen voor een supermoskee annex cultureel centrum – inclusief minaret van 18 meter – kregen een ‘njet’ van de Dienst Ruimte en Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het schepencollege was verplicht dit negatief advies te volgen.

De voornaamste bezwaren verwijzen naar een de toenemende parkeerdruk en de hoogte van de gebouwen. Het advies stuurt aan op bijkomende informatie, bijvoorbeeld aan de hand van een mobiliteitsstudie. De afstand tussen de gebouwen en de omliggende percelen moet ook groter. Daarnaast mag de minaret niet hoger zijn dan de maximumhoogte van de koepel (toch nog altijd goed voor maar liefst 14 meter!).(Non-)communicatie
De bouwaanvraag werd destijds stilzwijgend en zonder enig overleg met de buurtbewoners ingediend. Het was pas nadat het Vlaams Belang de aanvraag kenbaar maakte, dat de plannen voor een mega Turks-cultureel centrum kwamen bovendrijven. Op amper twee weken tijd werden uiteindelijk meer dan 600 bezwaarschriften ingediend en hield het Vlaams Belang een spoedmanifestatie in de Donk met ruim 300 manifestanten.

Het protest bleek uiteindelijk voldoende om de bouw van de supermoskee met minaret tegen te houden. Voorlopig althans, want de indieners kunnen nog altijd beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie en de stedenbouwkundige aanvraag kan in aangepaste vorm gewoon weer worden ingediend. De plannen voor een supermoskee in de Donk zijn dus allesbehalve begraven, zoveel is zeker…

Dat het Vlaams Belang met de bouwplannen naar buiten kwam, was ongetwijfeld een doorn in het oog van de Turkse gemeenschap. De bekendmaking verhinderde dat het dossier zonder enige ruchtbaarheid kon worden doorgedrukt, waarna de Turken in allerijl toch een ‘buurtvergadering’ organiseerden. Maar heel wat buren – waaronder ikzelf – werden niet uitgenodigd of waren gewoon niet welkom. Ook de aanwezige  pers werd elke toegang geweigerd.Schieten op de pianist
Het gebrek aan openheid stond in schril contrast met het verwijt dat het Vlaams Belang ‘verkeerd’ zou communiceren. Kort na de bekendmaking waren zowel de Turkse gemeenschap als gemeenteraadslid Özturk Taspinar (Lier Leeft) er als de kippen bij om het Vlaams Belang ‘pure leugens’ en ‘onwaarheden’ aan te smeren. Die kritiek was ongetwijfeld een rechtstreeks gevolg van frustratie, want de communicatie van het Vlaams Belang was letterlijk gestoeld op de bouwaanvraag zoals die door de Turkse gemeenschap zelf op stadsdiensten werd ingediend!

Opperhoofd Vanderpoorten (Open VLD) is er alvast met twee voeten ingetuimeld en sprak opeens van ‘desinformatie’ van het Vlaams Belang. Ook kersvers CD&V-voorzitter Didier Vanderghote is er blindelings ingetrapt: op de nieuwjaarsreceptie van CD&V noemde hij de ‘verhalen’ van sommige politieke partijen over de moskee-aanvraag ‘je reinste populisme’. We zullen de opmerking van Vanderghote klasseren als een beginnersfout, maar de nieuwe voorzitter maakte al meteen duidelijk dat hij in de verste verte niet eens weet waarover hij spreekt.

En dan was er uiteraard nog de N-VA, die zich rijkelijk laat achter het protest schaarde. De partij kant zich weliswaar enkel tegen de plannen voor een Turks ‘cultureel centrum’, dat naast deze moskee zou komen, maar ziet verder geen graten in een moskee of minaret. Meer zelfs, Bevoegd minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois – ook N-VA dus – verklaarde in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Filip Dewinter zelfs geen enkel probleem te hebben met de betoelaging van de bouw van minaretten met Vlaams en provinciaal belastinggeld! De mensen van de Donk zullen het alvast graag horen zeggen. Sommigen toch.

Olivier Peeters
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...