Geen supermoskee in onze stad!

Het Vlaams Belang organiseerde voor de tweede keer een manifestatie in Lier tegen de mogelijke bouw van een moskee met minaret van 13 meter én een Turks cultureel centrum. Eind vorig jaar hield het Vlaams Belang ook al een protestactie op de Donk waar zo’n driehonderd mensen de buurtbewoners een hart onder de riem kwamen steken. Nu kwamen meer dan 700 mensen de buurtbewoners een hart onder de riem steken.

Het was de Turkse organisatie “Diyanet de Belgique” die toen een bouwaanvraag indiende voor een moskee met minaret én religieus cultureel centrum. De grond werd in 2009 aangekocht en waarvoor de partij toen waarschuwde – namelijk de bouw van een super moskee – was een stap dichterbij. En dus demonstreerde het Vlaams Belang op 9 december vorig jaar op de dag trouwens dat het openbaar onderzoek afliep. Niet minder dan 600 bezwaarschriften werden ingediend wat toen een eerste belangrijke en noodzakelijke stap was in het protest tegen de bouw van zo’n megacomplex.

Die actie had trouwens zijn nut. Want enkele weken na deze manifestatie leverde het schepencollege een negatief advies af op basis van de ingediende bezwaren. Het dossier ging naar de hogere overheid waar het ook negatief werd geadviseerd. De stedenbouwkundige aanvraag van de vzw Ass Diyanet de Belgique was dus voorlopig van de baan.

Maar amper drie maanden later, in maart van dit jaar, vernam de partij dat de Turken een nieuwe bouwaanvraag hadden ingediend. Het zou zogezegd niet langer om een Turks cultureel-religieus centrum gaan, maar wel om een ‘gebedshuis met verenigingslokalen’. Het Vlaams Belang was uiteraard niet onder de indruk van de naamswijziging of de manier waarop het verworpen plan zou worden aangepast. Of de bouwaanvraag nu gebeurt onder de noemer cultuurcentrum of gebedshuis, de conclusie blijft nog steeds dezelfde: een dichtbevolkte woonwijk als de Donk is geen locatie voor een mega-islamitisch centrum met moskee, metershoge minaret en koepel en bijhorende infrastructuur!

Want het gaat hem nog steeds om een megacomplex met een moskee met minaret van 13 meter voor meer dan 600 personen. 450 mannen op het gelijkvloers en 175 vrouwen op de zolderverdieping én een cultureel centrum met klaslokalen voor naschoolse opvang en voor bijlessen Turks en koran. Een polyvalente zaal ook voor enkele honderden mensen die gebruikt zou worden bij rituele besnijdenissen en begrafenissen, lezingen en vergaderingen. Er komt ook een jeugdlokaal, een commerciële ruimte, een theehuis en een conciërgewoning voor de imam. Een megacomplex dus waar zo’n duizend personen gelijktijdig kunnen aanwezig zijn. Met alle gevolgen van dien uiteraard op vlak van overlast, rondhangende jongeren, lawaaihinder, parkeerdruk, problemen met de verkeersafwikkeling, lichtinval, inkijk in de woningen, enz…

Niet langer dan dinsdag jl. leverde het schepencollege onder leiding van Fatima Vanderpoorten een positief advies af voor de bouw ervan. Het schepencollege bestaande uit socialisten (hoe-kan-het-ook-anders), liberalen en christendemocraten zien geen graten meer in de bouw van zo’n megacomplex. Als dit advies door de provincie gevolgd wordt, dan is het alle hens aan dek! Dan zullen alle juridisch-wettelijke mogelijkheden uit de kast moeten gehaald worden om er alsnog voor te zorgen dat deze super moskee er niet komt.

Het gaat hem trouwens niet alleen om stedenbouwkundige bezwaren. Die tellen uiteraard ook, de overlast van rondhangende jongeren, de lawaaioverlast, de parkeerdruk en de toenemende drukte in de straten rond de moskee, maar het gaat natuurlijk om veel meer dan dat. De bouw van zo’n super moskee met cultureel centrum hier in Lier én elders in Vlaanderen is een politiek statement. Het is een uiting van de niet-integratie en het staat symbool voor het islamimperialisme en de islamisering van onze samenleving. Want vergeet niet dat dit megacomplex gefinancierd wordt door Turkije, met imams die rechtstreeks door de Turkse staat worden bezoldigd en die Turkse ambtenaren zijn. Het geplande religieus cultureel centrum annex moskee met minaret is in handen van het Turkse ministerie van Religieuze zaken met de duidelijke boodschap aan de in Europa verblijvende Turken trouw te blijven aan de Turkse staat en aan de islam.

Het gaat aan de Donk dus om veel meer dan een eenvoudige gebedsruimte, meer dan om een moskee met een minaret… Met de oprichting van een eigen Turks religieus cultureel centrum wordt bevestigd wat voor vele Lierenaars en Hooiktenaars al heel lang duidelijk is: het afwijzen van onze westerse en democratische samenleving en het zich verzetten tegen onze waarden en normen en onze westerse cultuur.

Het Vlaams Belang gaat in het verzet. In de eerste plaats hier in onze stad. Onze strijd eindigt hier niet. Ook met deze manifestatie is het niet afgelopen. De buurtbewoners kunnen nog in beroep gaan en het Vlaams Belang zal in de gemeenteraad en op alle mogelijke niveaus zich blijven verzetten tegen de inplanting ervan. Deze ­manifestatie is dus niet het eindpunt, maar slechts een volgende stap in het protest. Een belangrijk signaal niet alleen voor de buurtbewoners, de Lierenaars en Hooiktenaars maar alle Vlamingen die inzitten met de toekomst van ons land, die inzitten met onze cultuur, onze waarden en normen.

Het Vlaams Belang verzekert de buurtbewoners alvast dat het hen niet in de steek laat. Het Vlaams Belang zal zich met alle mogelijke wettelijke middelen verzetten en blijven verzetten tegen dit islamitisch project. Neen aan de supermoskee!

Jan Mortelmans
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...