Geen supermoskee in onze stad!

De vzw “Diyanet de Belgique” heeft op 25 oktober een aanvraag ingediend tot de bouw van een religieus cultureel centrum. De grond werd vorig jaar aangekocht en nu is het zover. Waarvoor wij vorig jaar waarschuwden – namelijk de bouw van een supermoskee – is een stap dichterbij. En vandaag op 9 december loopt het openbaar onderzoek af. Ondertussen werden zo’n 600 bezwaarschriften ingediend. Een eerste belangrijke en noodzakelijke stap in ons protest tegen de bouw van dit megacomplex. Een complex met in de eerste plaats een moskee. Een moskee met een capaciteit van meer dan 600 personen. 450 mannen op het gelijkvloers en 175 vrouwen op de zolderverdieping.  Maar meer nog: Lier krijgt zijn eerste minaret. Een moskee met een minaret van maar liefst 18m. De Turkse eerste minister Erdogan zegde het al heel duidelijk in 1997:

De minaretten zijn onze bajonetten.


De koepels zijn onze helmen.


De moskeeën zijn onze kazernes


en de gelovigen zijn onze soldaten.

De bouw van een minaret is een politiek statement. Het is een uiting van de niet-integratie in onze samenleving en staat symbool voor het islamimperialisme en de islamisering van onze samenleving.  Minaretten moeten zo groot en zo hoog mogelijk zijn, ze moeten de omgeving domineren. De oprichting van een minaret aan de Donk is hetzelfde als het richten van een bajonet op Lier.

Alleen de luidsprekers ontbreken nog. Voorlopig zou er, althans volgens de Turken, nog niet van op de minaret opgeroepen worden tot het gebed. Nochtans dient de minaret om vijf maal per dag op te roepen tot het rituele gebed. Het is allemaal slechts een kwestie van tijd. Ook in Beringen, waar bij de ingebruikname van de moskee ook werd beloofd geen gebedsoproepen te doen van op de minaret,  was het onlangs bijna zover. Alleen onder druk van het Vlaams Belang trok de moskeevereniging zijn vraag terug in. De vraag alleen is ook daar en hier:  voor hoelang nog?

Maar het blijft niet bij een moskee met minaret alleen. Het is de bedoeling dat er ook een cultureel centrum komt. Een cultureel centrum met klaslokalen voor de naschoolse opvang en voor bijlessen Turks en koran. En een polyvalente zaal voor zo’n 200 personen die gebruikt zou worden bij rituele besnijdenissen en begrafenissen, lezingen en vergaderingen. Er komt ook een jeugdlokaal, een commerciële ruimte, een theehuis en een conciërgewoning voor de imam. Een megacomplex dus waar zo’n duizend personen gelijktijdig kunnen aanwezig zijn. Dat is de trieste maar harde realiteit. Met alle gevolgen van dien uiteraard op vlak van overlast, rondhangende jongeren, lawaaihinder, parkeerdruk, problemen met de verkeersafwikkeling, lichtinval, inkijk in de woningen, enz…

Een megacomplex dus dat gefinancierd wordt door Turkije, met imams die rechtstreeks door de Turkse staat worden bezoldigd en die Turkse ambtenaren zijn. Het geplande religieus cultureel centrum annex moskee met minaret is in handen van het Turkse ministerie van Religieuze zaken met de duidelijke boodschap aan de in Europa verblijvende Turken trouw te blijven aan de Turkse staat en aan de islam.

Het gaat aan de Donk dus om veel meer dan een eenvoudige  gebedsruimte, meer dan om een moskee met een minaret… Met de oprichting van een eigen Turks religieus cultureel centrum wordt bevestigd wat voor vele Lierenaars en Hooiktenaars al heel lang duidelijk is: het afwijzen van onze westerse en democratische samenleving en het zich verzetten tegen onze waarden en normen en onze westerse cultuur. Zelden of nooit zien we moslims op culturele manifestaties of in musea. In het verenigingsleven is er ook al nauwelijks sprake van allochtonen. Liever dan zich aan te passen, trekken ze zich terug in de beslotenheid van hun eigen gemeenschap. In ‘Gazet van Antwerpen’ dd. 16 november jl. verklaart een jongere van Turkse afkomst: “…ik vind dat de Lierse moslims recht hebben op een plek om hun cultuur te beleven.”

Het is bijzonder cynisch vast te stellen hoe de gehele  – zichzelf intellectueel noemende – linkerzijde zich graag bedient van termen zoals ‘respect voor allochtonen’, ‘participatie’, ‘integratie’, ‘verrijking’ en ‘multicultuur’. Ze doen dat bij voorkeur aan de togen van cafés en cultuurcentra, die gefrequenteerd worden door uitsluitend autochtone Lierenaars, terwijl ze in één adem het Vlaams Belang van racisme en fascisme beschuldigen. Maar nooit hebben die linkse betweters enige serieuze inspanning geleverd opdat allochtonen actief zouden deelnemen aan het Vlaamse cultuurleven. Het is trouwens maar de vraag of de cultuursector dat eigenlijk wel wil?

En nu is het zover. De moslims in onze stad zeggen foert!: “Wij doen met Turkse staatssteun wat wij willen in Lier! “CC De Mol? Den boom in!”  We gingen al niet naar jullie perverse voorstellingen vol seks en reactionaire muziek, we gingen al niet naar jullie gemengde jeugdbewegingen, we gingen al niet naar jullie zwembaden met halfnaakte vrouwen, we gingen al niet naar jullie racistische sportverenigingen, we kochten al geen brood bij jullie bakkers of bijval bij jullie beenhouwers, we gingen al niet naar jullie cafés en restaurants met onreine dranken en eten, het is genoeg geweest! We organiseren ons leven voortaan zelf.”…

Dat is hetgeen zich nu al jaren afspeelt in Antwerpen, in Mechelen, in Genk, Beringen, Gent en nu ook in Lier. De moslims willen niet integreren, wel integendeel. Want vergeet niet, hier wat verder in deze straat baat de Unie der Islamitische Centra van België een zogenaamd jeugdintegratiecentrum uit. Maar in werkelijkheid gaat het om een madrassa, een koraninternaat dat enkel en alleen openstaat voor Turkse moslims en waar de nadruk wordt gelegd op hun ‘islamitische wortels’. Het moet zijn dat allochtonen onder integratie toch iets anders verstaan dan wij.

Het Vlaams Belang gaat in het verzet. In de eerste plaats hier in onze stad. Onze strijd eindigt hier niet. Met het indienen van de bezwaarschriften is het niet afgelopen. Deze manifestatie is niet het eindpunt, maar slechts een begin. Een duidelijk signaal al aan het stadsbestuur! Een signaal voor Marleen Vanderpoorten, Els Van Weert en de rest van het schepencollege! En een oproep aan Jong VLD om voet bij stuk te houden en de daad bij het woord te voegen in het overtuigen van Open VLD. Een oproep ook aan N-VA die ook zegt tegen dit megaproject te zijn. Met verenigde krachten moet het lukken deze waanzin te stoppen. Maar sowieso is en blijft het Vlaams Belang broodnodig. Niet alleen in Lier en Koningshooikt maar ook in de rest van Vlaanderen. Maar hier en nu kan ik de buurtbewoners verzekeren dat wij hen niet in de steek laten. Wij zullen ons met alle mogelijke middelen verzetten en blijven verzetten tegen dit islamitisch project. Ik kan dus niet klaar en duidelijk genoeg zijn: geen moskee met of zonder minaret en geen religieus cultureel centrum op De Donk! Neen aan dit megaproject! Neen aan de supermoskee!

Jan Mortelmans
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...