Gemeenteraad afgelast wegens ‘geen inhoud’

Meer en meer blijkt voor de Lierse meerderheidspartijen  ‘de kracht van de verandering’  de kracht van de complete stilstand te zijn, en van ‘veel goesting’ om te besturen is er ook niks te merken. De postjes zijn immers verdeeld.

Enkele dagen geleden stelde de voorzitter van de gemeenteraad met een snibbig berichtje de raadsleden ervan in kennis dat de gemeenteraad, die gepland stond op 23 februari e.k., “bij gebrek aan onderwerpen” niet doorgaat. Bij gebrek aan onderwerpen! Je moet er maar opkomen. De mobiliteit in Lier is intussen tot ver buiten de stad gekend als een complete ramp, het afvalprobleem blijft duchtig bestaan, de middenstand staat met het water aan de lippen, openbare werken staan 'uit financiële noodzaak' op een bedenkelijk laag pitje, … maar de gemeenteraad komt dus twee maanden lang niet bijeen.

Mocht het  tóch waar zijn dat er in Lier te weinig dossiers zijn die moeten behandeld worden op de gemeenteraad… dat al die belangrijke dossiers gerust nog wat kunnen blijven liggen en er geen reden is om een gemeenteraad samen te roepen, zou men zich terecht kunnen afvragen waarom er dan nog altijd negen schepenen aan volle pot “zitten te besturen”. Wat voert het College van Burgemeester en Negen Schepenen eigenlijk uit?

Dat er een gebrek zou zijn aan onderwerpen om de gemeenteraad te laten doorgaan is gewoon een grove drogreden. Er zijn eigenlijk geen excuses om geen gemeenteraad te houden. De gemeenteraad blijft het hoogste orgaan en het hoogste gezag in de gemeente. Het schepencollege is verplicht om met zijn dossiers naar de gemeenteraad te komen.  Net als elke andere gemeente moet ook Lier bestuurd worden, en daarbij moet er gecontroleerd kunnen worden, ook door de oppositie.

Maar dat kan of gebeurt nu dus niet. Het College van Burgemeester en Schepenen staat erg terughoudend tegenover een open communicatie en een democratische besluitvorming. De gemeenteraadsleden worden zoveel mogelijk buitenspel gezet. Het Vlaams Belang wordt het zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt om zijn taak als oppositie uit te voeren. Dat komt de meerderheid natuurlijk goed uit. N-VA en Open VLD lopen nu eenmaal niet hoog op van de gemeenteraad. Daar moet immers rekenschap worden gegeven. En liever bedisselen ze alles zelf.

Tenminste voor zover ook daar nog sprake van kan zijn. Want – en dat is een andere en misschien zelfs de enige reden waarom de gemeenteraad werd afgelast – meer en meer groeit bij de Lierenaars de stellige overtuiging dat er een dikke haar in de coalitie-boter zit. De partijen, die in Lier de meerderheid vormen, raken over zowat niks nog akkoord en besturen – voor zover daar dus nog sprake van is – totaal parallel naast elkaar. Het zou alleszins verklaren waarom een stad als Lier niet gevat werd door de 'kracht van de verandering' maar wel door de kracht van de stilstand.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...