GENOEG WOORDEN, NU DADEN!

De talloze beloftes die de drie regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD voor de verkiezingen van 2014 deden, staan in schril contrast met hun daden. Ze beloofden onder meer  een verlaging van de BTW op elektriciteit, minder belastingen, een streng migratiebeleid, confederalisme, afschaffing van de senaat, meer koopkracht … … Op zijn nationaal partijcongres op 26 november bracht het Vlaams Belang die beloftes in herinnering en werd het bilan opgemaakt.  

Ondernemer en kersvers Vlaams Belanger Wouter Vermeersch fileerde het economisch beleid. “In plaats van de beloofde verlaging van de BTW op elektriciteit werd ons een forse verhoging voorgeschoteld. In plaats van lagere belastingen kregen we er nieuwe bij en in plaats van jobs, jobs, jobs, kregen we 400.000 werklozen.” Volgens Vermeersch is de kracht van verandering die iedereen ging belonen die werkt, spaart en onderneemt een lege doos gebleken. “Ik werk, ik spaar én ik onderneem. En het enige wat ik na twee jaar vaststel is dat mijn werknemers een indexsprong door de strot kregen geduwd, dat de kleine spaarder een stijging van de roerende voorheffing cadeau krijgt en dat de vennootschapsbelasting de hoogste blijft van het Europees continent.”

Als communautaire spits van het Vlaams Belang richtte Kamerlid Barbara Pas zich op de Vlaamse woordbreuk van de N-VA en de door haar afgekondigde communautaire omerta. “De partij van Bart De Wever is in sneltempo geëvolueerd van een formatie met een Vlaams-republikeinse missie naar een Belgische machtspartij vergeven van windhanen, plekpotten en opportunisten. Ze hebben middel en doel verwisseld en lopen zich vast in Machiavellistische machtslogica”, klonk het.

Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens, die het migratiebeleid onder de loep nam, pleitte voor de onmiddellijke afschaffing van de Conventie van Genève die ons verplicht de deuren wagenwijd open te zetten. Hij herinnerde de voorzitter van de grootste Vlaamse partij aan zijn belofte ter zake. Janssens richtte zijn pijlen ook op het beleid van de Vlaamse regering die – ondanks de stoere verklaringen – de subsidiekraan voor moskeeën wagenwijd laat openstaan. Meer zelfs: afgelopen twee jaar erkende én subsidieerde N-VA minister Homans nog 45 bijkomende moskeeën.

In zijn slottoespraak haalde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hard uit naar de gebroken beloftes van de regeringspartijen. “U kreeg een regering die er prat op gaat twee derde van de Vlamingen te vertegenwoordigen, maar in feite twee derde van haar beloftes in de vuilnisbak gesmeten”. Volgens Van Grieken is zelfs de enige belofte die nog overbleef en waarvoor alles moest wijken, met name een begroting in evenwicht en sociaaleconomisch herstel, intussen gesneuveld. Hij verwees daarbij naar het rapport van de Europese Commissie dat België in hetzelfde begrotingsschuitje zet als probleemlanden Italië, Spanje en Portugal. “Ook op sociaaleconomisch vlak staat het dreigingsniveau op vier”, aldus de Vlaams Belang-voorzitter.”

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...