GOUVERNEUR PROVINCIE ANTWERPEN TIKT LIERS STADSBESTUUR OP DE VINGERS

KLACHT VLAAMS BELANG BEVESTIGD: SCHENDING VAN HET GEMEENTEDECREET

De Gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx vraagt het Lierse stadsbestuur om de gemeenteraden op regelmatige basis te laten vergaderen. Aanleiding is een klacht van het Vlaams Belang over het niet respecteren van het minimum aantal raadszittingen per jaar.

 

Het Lierse stadsbestuur slaagde er vorig jaar niet in om het minimum aantal van tien gemeenteraden bijeen te roepen. Het Vlaams Belang blijft van mening dat een stad als Lier voldoende omvang kent om maandelijks te rapporteren in de gemeenteraad. Het Lierse schepencollege, bestaande uit liefst negen voltijdse betrekkingen, moet op regelmatige basis onderworpen kunnen worden aan het democratisch toezichtsrecht van de democratisch verkozen oppositiepartijen.

 

Provinciegouverneur Cathy Berx vindt de klacht van Vlaams Belang terecht en bevestigt dat het niet respecteren van een minimum aantal gemeenteraden een schending inhoudt van het Gemeentedecreet. Het Lierse stadsbestuur wordt dan ook verzocht om zich in de toekomst aan de regels te houden en het gevoerde beleid op regelmatige basis te rapporteren aan de gemeenteraad.

Olivier peeters
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...