Guldenontsporing?

De organisatie van de Guldensporenviering editie 2006 staat in een slecht gesternte. Het begon met een vergadering van de werkgroep op 05 december 2005. Er werd een programma afgesproken, bestaande uit een literaire wandeling, een gelegenheidstoespraak van een gastspreker en tot slot samenzang met uiteraard de uitvoering van de Vlaamse Leeuw. Tijdens de gemeenteraad van 23 januari van dit jaar wordt dat voorstel verworpen door de burgemeester. Omdat “de voorgestelde 11 juli viering niet het bereik had dat een 11 juliviering zou moeten hebben”,, “het voorstel was wat magertjes”. Een nieuw voorstel diende uitgewerkt. Uiteraard had het Vlaams Belang geen bezwaar tegen een grootschaligere viering, integendeel zelfs.

De werkgroep is dan op 27 februari 2006 terug bij elkaar gekomen en een voorstel tot een nieuwe uitgebreide viering werd op poten gezet. Het nieuwe voorstel bestond uit kinderanimatie, een literaire wandeling, een gelegenheidstoespraak van een gastspreker en tot slot samenzang met uiteraard de uitvoering van de Vlaamse Leeuw. Groot was echter de verbazing van Frans Verzwyvel toen hij in het verslag van het schepencollege las dat in tegenspraak met de afspraken gemaakt in de werkgroep deze organisatie sterk zou worden uitgedund. Zo wordt het optreden van een gastspreker geschrapt alsook de samenzang met de uitvoering van de Vlaamse Leeuw. Ook de bevlagging wordt beknot. Meer nog de uitvoering van de Vlaamse Leeuw zal gebeuren via een CD.

Voor Vlamingen zijn de Vlaamse Leeuw en de 11 julivieringen nochtans symbolen van een strijd. Een strijd voor vrijheid en identiteit, voor meer autonomie en een strijd tegen de financiële en economische afroming van Vlaanderen. Deze strijd kunnen we moeiteloos doortrekken van het graafschap Vlaanderen van de middeleeuwen naar het Vlaanderen van vandaag. Een volk dat fier is op zijn eigen identiteit en dat zijn rechtmatige belangen verdedigt verdient dan ook meer dan zo maar een ontspoorde Guldensporenviering.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...