Herdenking overlijden Ernest Van der Hallen

Ernest Van der Hallen werd te Lier geboren op 2 juni 1898 en overleed er op 24 februari 1948. Hij was een Vlaams schrijver en schreef  ‘Brieven’, reisreportages en andere literaire werken w.o. ‘Op eigen Grond’, ‘Een Jongen uit Vlaanderen’, ‘Steden in Vlammen’ en ‘De wind waait’.  Nest Van der Hallen droomde van een vrijgevochten Vlaamsvoelende jeugd en werd de bezieler van het A.K.V.S. (Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond). Hij was de medestichter van de kunstzinnige Pelgrimbeweging, waarvan onder meer ook Felix Timmermans, Flor van Reeth en Renaat Veremans deel uitmaakten.

Op zaterdag 1 april jl. werd, inmiddels voor de 57ste maal, een herdenkingsbijeenkomst gehouden aan zijn grafmonument op de stedelijke begraafplaats Kloosterheide te Lier. Het bezinningsmoment werd geleid door  Rik Nauwelaerts . Er waren toespraken van vertegenwoordigers van de studenten (KVHV en KVSV) die getuigden over de invloed die Van der Hallen nog heeft op de jeugd en die opriepen om zonder compromissen trouw te blijven aan  Nest’s idealen van een Vlaamse identiteit en westelijke waarden. Na een kort woord van schepen Pets die de burgemeester verving, volgde een bloemenhulde.

In de kleine groep van Vlaams-nationalisten was het Vlaams Belang opvallend sterk vertegenwoordigd. Voorzitter Bart Verhoeven legde namens de Vlaams Belang afdeling Lier-koningshooikt een bloemstuk neer.  

De plechtigheid werd besloten met het zingen van onze nationale liederen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...