“Het Looks wordt prachtig woonerf”

Dat was de titel in Het Laatste Nieuws omtrent de heraanleg van deze oude volkswijk in het oostelijke deel van de binnenstad. Wie aanwezig was op de bewonersvergadering zal inderdaad onder de indruk zijn. Hopelijk laat de realisatie nu niet meer lang op zich wachten.

Want al jaren dringen de buurtbewoners aan op de herwaardering van hun buurt. Vooral de zeer smalle voetpaden zijn een ergernis voor de bewoners. In maart 2000 (!) beloofde het toenmalige stadsbestuur reeds dat een ontwerper zou worden aangesteld en dat de uitvoering van de werken zou plaats vinden in 2001 – 2002!

Het toenmalige Vlaams Blok vroeg hoever het stond met de uitvoering van die beloftes. Het stadsbestuur moest toegeven dat de herwaardering van ’t Looks om budgettaire redenen werd aangepast. Volgens de vooruitzichten in 2004 zouden de werken voor… 2005 gepland zijn. Het is ondertussen bijna 2009 en hopelijk komt er nu eindelijk schot in de zaak want de bewoners van ’t Looks verdienen het dubbel en dik.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...